“Sowa” z Lipniaka z tytułem “Lodołamacza”

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku został zdobywcą I miejsca w XII Edycji Konkursu “Lodołamacze” 2017.

12 września w Gdańsku odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody w ramach Kujawsko-Pomorskiej, Podlaskiej, Pomorskiej, Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej XII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2017.

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Zakłady pracy chronionej”. W uroczystej gali wzięli udział  starosta suwalski, Szczepan Ołdakowski oraz dyrektor wyróżnionej jednostki – Bożenna Chmielewska, która osobiście odebrała nagrodę.

W konkursie LODOŁAMACZE biorą udział instytucje i podmioty przełamujące stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. To pracodawcy, którzy integrują osoby niepełnosprawne i stwarzają im szansę na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Tegorocznemu wydarzeniu udzielili honorowego patronatu Wojewodowie i Marszałkowie województw objętych konkursem.

Dodaj komentarz