Spośród piętnastu nominowanych, komisja ds. przyznawania nagrody wybrała siedem osób – to artyści, pedagodzy i animatorzy kultury szczególnie zasłużeni dla naszego regionu w dziedzinie artystycznej i kulturalnej. Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury odbyła się 25 października w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Informacja prasowa.

– Już po raz osiemnasty podlaski świat kultury spotyka się na uroczystej gali wręczania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński, otwierając uroczystość. – W ciągu tych lat nagrodziliśmy już 76 osób szczególnie zasłużonych dla kultury Województwa Podlaskiego – dodał.

Kapituła nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego spośród piętnastu nominowanych, wybrała siedmiu laureatów. To sopranistka, kameralistka, organizatorka wydarzeń artystycznych, pedagogowi wokalistyki Marlena Borowska – uhonorowana za 25 lat pracy na rzecz rozwoju sztuki muzycznej w województwie podlaskim, a nade wszystko w Suwałkach. Za całokształt dokonań artystycznych marszałkowską nagrodę otrzymał artysta plastyk, scenograf Teatru Lalki i Aktora Przemysław Filip Karwowski. 

Aktorka Białostockiego Teatru Lalek Barbara Muszyńska – Piecka została uhonorowana za 50 lat pracy artystycznej. Za 35 lat pracy badawczej archeologicznej oraz za niezwykłe efekty tych badań zwłaszcza w okolicy Brańska, Tykocina i Białegostoku nagrodę marszałka otrzymała starszy Kustosz Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego Urszula Stankiewicz.

Uhonorowani zostali również: pedagog i „kustosz lokalnej pamięci” Tadeusz Szereszewski – za całokształt dokonań w dziedzinie wychowania i edukacji  patriotycznej, zachowanie pamięci historycznej wśród dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego,  poeta białoruski, tłumacz, publicysta Wiktor Szwed – za całokształt dokonań twórczych, a także  Aleksander Wasyluk – animator kultury- za działalność na rzecz promocji Prawosławia w kraju i za granicą, szczególnie za promocję wydarzenia  „Kolory Prawosławia. Polska” w ponad 50 miejscach w piętnastu krajach świata.

Gala została uświetniona znakomitym występem sopranistki Marleny Borowskiej. Ponieważ jedną z laureatek była znakomita aktorka BTL, nie mogło zabraknąć akcentów lalkowych – na scenie zatańczyła świetlista marionetka animowana przez Matusza Tymurę. Natomiast dzieciaki z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku zaśpiewały piosenkę w języku białoruskim autorstwa Wikotra Szweda „My pierwszoklasiści”.

Fot. źródło: Wrota Podlasia

Dodaj komentarz