W sierpniu suwalski samorząd otrzymał od spółki Forte 10 mln złotych na budowę pasa startowego. Z ogłoszeniem przetargu władze Suwałk czekają do momentu wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.

Brakujące dokumenty zostały już złożone, teraz pozostaje otwarta kwestia wydania pozwolenia na budowę. Równolegle z rozpoczęciem postępowania przez wojewodę podlaskiego, będzie prowadzona procedura przetargowa.

Jak tłumaczy Kamil Sznel z Biura Prezydenta Miasta – władze Suwałk spodziewają się, że ten etap trochę potrwa, choćby ze względu na liczne pytania od oferentów biorących udział w przetargu. A tych może być sporo, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania inwestycji. Przetarg zostanie ogłoszony najprawdopodobniej jeszcze w październiku 2017 r.

Postanowiliśmy sprawdzić, jakie prace będą musiały zostać przeprowadzone na lotnisku.

Zakres prac na lotnisku:

Budowa głównej drogi startowej o długości 1320 m i szerokości 30 m o nawierzchni sztucznej (asfaltowej lub betonowej) z pasem drogi startowej o nawierzchni trawiastej 60 m od każdego progu drogi startowej.

Budowa płaszczyzny do zawracania o nawierzchni sztucznej (asfaltowej lub betonowej).

Budowa płyty postojowej o nawierzchni sztucznej (betonowej).

Budowa drogi kołowania o nawierzchni sztucznej (asfaltowej).

Budowa drogi startowej o długości 800 m i szerokości 60 m wraz z jej zabezpieczeniem poza progiem po obu stronach po 30 m i z zabezpieczeniem krawędzi bocznych po 10 m, o nawierzchni naturalnej, darniowej.

Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, tj.: odwodnienia liniowego wraz z separatorem i instalacją rozsączającą; sieci wodociągowej przeciwpożarowej, obwodowej z hydrantami zewnętrznymi, zasilanej z przeciwpożarowego zbiornika; dróg pożarowych o nawierzchni żwirowej i częściowo sztucznej; oświetlenia, w tym nawigacyjnego i płaszczyzny do zawracania; instalacji elektrycznych do zainstalowania dwóch oświetleniowych wskaźników kierunku wiatru; budowa ogrodzenia lotniska z bramami przesuwnymi.

Forte przekazało miastu 10 mln zł na budowę pasa startowego

Dodaj komentarz