Niektórzy „wyciągają” z zasiłków nawet 10 tys. złotych miesięcznie! (infografika)

0
1020
Na zdj. Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Prawie 95,5 mln złotych wyniosły wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w 2017 roku. To pieniądze na działania z zakresu: ochrony zdrowia, rodziny, pomocy społecznej i polityki społecznej. Leszek Lewoc, dyrektor MOPR-u twierdzi, że nie jest łatwo o diagnozę sytuacji finansowej mieszkańców korzystających z pomocy jednostki i jednoznaczne określenie, czy program 500+ przyczynił się do likwidacji ubóstwa.

Dane jednostki za 2017 rok mówią m.in. o spadającej liczbie urodzeń w stosunku do 2016 roku, przy jednoczesnym wzroście liczby wypłat zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Niemal we wszystkich działach MOPR zanotował spadek liczby wniosków o wsparcie – warto jednak pamiętać o tym, że o przyznaniu świadczeń decyduje kryterium dochodowe, które od lat pozostaje na tym samym poziomie – zasiłek przysługuje, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł lub – jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764 zł. Poza tym, rośnie też płaca minimalna: od 1 stycznia 2015 wynosiła 1750,00 zł brutto; od 1 stycznia 2016 – 1850,00 zł brutto; od 1 stycznia 2017 – 2000,00 zł brutto. Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2100 zł brutto.

Szczegóły podsumowania roku 2017 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie poniżej (wybrane działy):

Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach rekordzistka otrzymuje świadczenia na poziomie 10 tys. złotych miesięcznie. To jednak skrajny przypadek.

Leave a Reply