W siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej w Suwałkach w środę, 10 stycznia zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów złożonych w pierwszym naborze – ubiegłorocznym. Za przyznane środki samorządy i firmy kupią sprzęt, zainwestują w rozwój turystyki i infrastrukturę plaż.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli samorządowcy z regionu, przedsiębiorcy i przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego – Stefan Krajewski oraz Bogdan Dyjuk, podpisano 5 umów z z beneficjentami programu „Rybactwo i Morze”.

– W roku 2017 ogłosiliśmy pierwszy konkurs, który obejmował cztery działania związane z ochroną środowiska, wspieraniem rybaków i wspieraniem rozwoju lokalnego – przypomniał Cezary Cieślukowski, prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, dodając, że na konkurs wpłynęło ponad 40 wniosków. Beneficjentami programu zostały między innymi samorządy: powiat augustowski, gminy Augstów i Bargłów Kościelny, Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach oraz firma „WI-TA”.

Projekty złożone przez samorządy dotyczyły głównie inicjatyw lokalnych, związanych z zagospodarowaniem brzegów jezior, miejsc publicznych na terenie gminy, zakupem sprzętu.

Gmina Augustów planuje utworzyć miejsce rekreacji w Turówce, powiat augustowski inwestuje w rozwój Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie, zaś w Bargłowie Kościelnym planowana jest budowa terenowych urządzeń rekreacyjnych i pomostu nad jeziorem Dreństwo. Przedsiębiorstwo „WI-TA” skupi się z kolei na rozwoju pensjonatu „Żagielek”, w którym powstanie ponad 30 nowych miejsc noclegowych. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach pozyskane środki przeznaczy na zakup samochodu z izotermą i agregatem chłodniczym. Ostatnią podpisaną umową była umowa Lokalnej Grupy Rybackiej na funkcjonowanie w roku 2018. Kolejne umowy zostaną podpisane w najbliższych miesiącach.

W nowej perspektywie LGR pozyskała 12 mln złotych (3 mln euro). W pierwszym konkursie rozdysponuje połowę tej kwoty. I jak zapowiada Cezary Cieślukowski – na kolejny duży konkurs trzeba będzie poczekać aż do 2019 roku. W roku bieżącym LGR ogłosi jeszcze konkurs na mikrogranty do 5 tys. złotych. W puli znajdzie się 100 tys. złotych – z przeznaczeniem na inicjatywy samorządowe i działania trzeciego sektora. – Będą to środki na rozwój lokalny – turystykę, sport, tradycję i kulturę – dodaje prezes LGR.

Obecny podczas podpisania umów Stefan Krajewski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego życzył beneficjentom powodzenia w realizacji projektów. – Sukcesem nie jest tylko złożenie wniosku i otrzymanie pieniędzy. Całkowity sukces jest wtedy, kiedy tych pieniędzy nie trzeba zwracać – podkreślił.

W pierwszym naborze najwięcej wniosków wpłynęło na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim (16) oraz propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego (17).

Fot. Niebywałe Suwałki

 

Leave a Reply