12 batalion lekkiej piechoty (12 blp) z Suwałk prowadzi zajęcia z samoobrony dla kobiet i młodzieży szkolnej.

Projekt MON „Samoobrona Kobiet”

„Samoobrona Kobiet” to program 8 bezpłatnych szkoleń praktycznych dla pełnoletnich kobiet, które chcą zdobyć i rozwijać umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej.

Garnizon Suwałki jest jednym z trzydziestu w Polsce, gdzie prowadzone są treningi. Instruktorami są żołnierze 12 batalionu lekkiej piechoty i 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej. W szkoleniach bierze udział kilkadziesiąt kobiet.

Pokaz walki wręcz dla młodzieży

W styczniu 12 batalion lekkiej piechoty zorganizował pokaz walki wręcz dla uczniów Zespołu Szkół w Dowspudzie. Zajęcia z 30-osobową grupą przeprowadził st. kpr. Andrzej Gajewski.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dowspudzie Jan Orłowski podsumował reakcje uczniów: Młodzież była bardzo zadowolona z pokazu walki wręcz. Z pewnością przesądził o tym wysoki poziom zajęć pod względem dydaktycznym. Po pierwszym spotkaniu z instruktorem 12 batalionu lekkiej piechoty, uczniowie z międzyoddziałowej grupy mundurowej poprosili mnie o kolejne zajęcia. Młodzież jest zainteresowana wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

12 batalion lekkiej piechoty (12 blp) jest pododdziałem wchodzącym w skład 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. Stałym rejonem odpowiedzialności 12 blp są powiaty: suwalski, augustowski i sejneński. Dowódcą batalionu jest ppłk Piotr Sulwiński. Misją 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest ścisłe współdziałanie z wojskami operacyjnymi oraz ochrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań brygady w czasie pokoju należy m.in. zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. Brygadą dowodzi płk Sławomir Kocanowski.

Leave a Reply