Jeden z naszych czytelników (imię i nazwisko do wiadomości redakcji) zwrócił uwagę na plac zabaw, który powstał w Szwajcarii. Zaskoczony zauważył, że ogrodzony teren jest zamknięty na cztery spusty, a jego administratorem – jak wskazuje tablica – jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Kto więc z placu zabaw korzysta?

Plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie lasu. Nie jest łatwo “przybytek” zauważyć, ale jeśli już ktoś już tam dotrze i tak z niego nie skorzysta. Bramka jest zamknięta, a liczba sprzętów nie wskazuje, aby nawet w sezonie bawiły się tam tłumy dzieci (patrz zdjęcia poniżej).

Z Biura Prezydenta Miasta Suwałk otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Okazuje się, że plac zabaw powstał ze środków budżetu sołeckiego na wniosek sołectwa Szwajcaria, ponieważ z terenu tego korzystają mieszkańcy sołectwa. Plac zabaw na okres zimowy został zamknięty, ponieważ “umieszczone zabawki – huśtawki przeznaczone są do użytku przy sprzyjających warunkach atmosferycznych”. Klucz do obiektu posiada sołtys sołectwa Szwajcaria, teren ma udostępnić wiosną.

Emilia Klejmont z Biura Prezydenta Miasta sprawdziła też, że podobna inicjatywa została zrealizowana w sołectwie Dubowo. – W 2018 roku w budżecie miasta Suwałki jest przeznaczonych 20 160 zł brutto na wyposażenie istniejącej siłowni napowietrznej w urządzenia do ćwiczeń przy placu zabaw – informuje E. Klejmont. W przypadku Szwajcarii – kolejne sprzęty mają pojawić się na placu zabaw jeszcze w tym roku. Na zakup przeznaczona jest kwota ponad 18 tys. złotych. Dotychczas inwestycja – zrealizowana w 2017 r. na podstawie zamówienia publicznego – pochłonęła niemal 20 tys. złotych.

Zapytaliśmy również o celowość wydatkowania pieniędzy na place zabaw na obrzeżach Suwałk. Według Biura Prezydenta Suwałk – wydatkowanie środków w ten sposób jest jak najbardziej celowe. – Z uwagi na lokalizację na obrzeżach miasta, dzieci mają ograniczony dostęp do miejskich placów zabaw czy skateparku, stąd inicjatywa mieszkańców. Sami mieszkańcy widzą potrzebę budowy, jednak ze względu na szczupłość środków finansowych, budowa placu zabaw musi być etapowany. Przykładem jest plac zabaw w sołectwie Dubowo, gdzie oprócz placu zabaw, który powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 r., co roku w ramach budżetu sołeckiego dokupywane są kolejne elementy takie jak urządzenia siłowni zewnętrznej, stół do pingponga, stojak na rowery, zabawki na plac zabaw – dodaje Emilia Klejmont.

Na terenie miasta Suwałki pod opieką Zarządu Dróg i Zieleni znajduje się w sumie 8 podobnych placów zabaw.

Dodaj komentarz