Modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach planują władze miasta. Przygotowane są już dwa projekty o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Jeżeli miastu uda się pozyskać dofinansowanie, realizacja obu inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Suwalscy samorządowcy zamierzają aplikować o środki unijne na dwa projekty: „Poprawę jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez inwestycje w infrastrukturę Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach” oraz „Poprawę jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”. W przypadku pierwszej szkoły koszt inwestycji szacowany jest na prawie 8 mln złotych, zaś w drugim przypadku chodzi o kwotę 4,2 mln złotych.

– Obecnie suwalski samorząd posiada gotową dokumentację budowlaną obu obiektów, obowiązujące pozwolenie na budowę, a lada dzień ogłosimy już przetargi na realizację obu inwestycji. W przypadku pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej zostaną one rozstrzygnięte, a prace budowlane zostaną zrealizowane do końca przyszłego roku – tłumaczy Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Przedmiotem projektu w Zespole Szkół nr 6 jest budowa zupełnie nowego budynku (warsztatowego do praktycznej nauki zawodu). Budynek będzie podzielony ogólnodostępnym korytarzem na dwie części: od wschodu mieścić się będą klasy branży mechanicznej, od zachodu branży drzewnej. Większość pomieszczeń posiadać będzie niezależne, bezpośrednie wejścia/wjazdy – głównie bramami segmentowymi.

W nowym budynku warsztatowym zaplanowano utworzenie pracowni dla 5 zawodów istniejących w ZS nr 6 (technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, stolarz) i 3 nowych zawodów (kierowca mechanik, blacharz samochodowy, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej), w sumie aż 11 pracowni.

W Zespole Szkół Technicznych projekt obejmie rozbudowę budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2. Przebudowany obiekt zostanie przeznaczony do realizowania zajęć z kształcenia praktycznego, przedmiotów branży budowlanej, odnawialnych źródeł energii i mechanicznej oraz jako ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Powstanie tam 14 pracowni do praktycznej nauki zawodu, a budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Leave a Reply