Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” z Suwalskiego Ośrodka Kultury jest finalistą XIV edycji nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego – Podlaskiej Marki. Walczy o laur w kategorii kultura. Liczymy na głos wszystkich suwalczan, przyjaciół, miłośników, obecnych i dawnych członków zespołu. Głosowanie potrwa do 2 kwietnia.

Głosowanie jest banalnie proste! Wystarczy wejść na stronę www.podlaskamarka.pl, wybrać Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, podać numer telefonu komórkowego i pobrać bezpłatny kod weryfikacyjny, którym potwierdzamy swój wybór. Wśród uczestników plebiscytu Podlaska Marka Roku zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Przypominamy – jeden numer telefonu komórkowego równa się jednemu głosowi. Dlatego każdy głos się ma znaczenie!

Zespół Pieśni i Tańca SUWALSZCZYZNA jest jednym z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce. Powstał w 1951 r. Z powodzeniem rekonstruuje suwalskie tradycje taneczne, animuje lokalną społeczność, koncertuje w kraju i za granicą. Repertuar grupy obejmuje tańce regionalne z wielokulturowej Suwalszczyzny, narodowe i europejskie tańce salonowe oraz trzy widowiska taneczno-teatralne, historycznie odnoszące się do nazwy zespołu. Opowiadają o tradycjach Suwałk i Suwalszczyzny z wykorzystaniem autentycznej muzyki i pieśni, w wiarygodnym, inspirowanym tradycją wykonaniu.

W 2008 r. zrealizowano obrazek sceniczny „Suwalska potańcówka”; wykorzystujący wyłącznie folklor Suwalszczyzny. Kolejne widowiska to „Kochajmy się” inspirowane mickiewiczowskim „Panem Tadeuszem” z muzyką Fryderyka Chopina w aranżacji Krzysztofa Krzesickiego, „W podsuwalskiej oberży”, odnoszące się do lokalnych tradycji wielokulturowych Suwałk i regionu oraz „Bal w Resursie Obywatelskiej 1914”, przybliżający mieszczańskie tradycje salonowe Suwałk z czasów fin de siecle’u. Spektakle powstały we współpracy z warszawskim choreografem Jarosławem Wojciechowskim, jednym z najwybitniejszych znawców tańców narodowych w Polsce. Takiej tanecznej opowieści o lokalnym dziedzictwie historycznym nie zrealizował żaden zespół w Polsce. Konsekwentnie opowiedziany tańcem XVIII, XIX i XX wiek na Suwalszczyźnie można zobaczyć tylko na koncertach „Suwalszczyzny”.

Zespół tworzą trzy grupy: „Filary”, grupa reprezentacyjna; „Patroni”, dorośli obywatele z dumą kontynuujący lokalne tradycje oraz „Dzieci Suwalszczyzny”, najmłodsi adepci. Tancerzom przygrywa Kapela ZPiT „Suwalszczyzna” złożona z profesjonalnych muzyków.

Dodaj komentarz