Jeśli emeryturę, rentę lub kapitał początkowy mieliśmy ustalany przed 2009 rokiem, to w przypadku braku zarobków z umowy o pracę do ustalenia podstawy wymiaru ZUS nie przyjął żadnego wynagrodzenia. Możemy to zmienić i zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia pracowników.

Oznacza to, że za okresy pozostawania w stosunku pracy, za które nie dostarczyliśmy wysokości swoich zarobków, można uzupełnić zamiast wynagrodzenia „zerowego” minimalne wynagrodzenie pracowników obowiązujące w tym okresie. Świadczenie lub kapitał początkowy zostanie ponownie obliczony jeśli zgłosimy w tej sprawie wniosek.

Komu przysługuje przeliczenie

Przeliczenie przysługuje każdemu, kto pozostawał w stosunku pracy i składając wniosek o emeryturę, rentę lub ustalenie kapitału początkowego nie udokumentował zarobków, gdyż zakład pracy został zlikwidowany, nie mógł odnaleźć archiwum lub dokumentacja kadrowo-płacowa z tych lat została zniszczona. Jeśli wniosek o świadczenie lub kapitał początkowy był złożony po 31 grudnia 2008 r. to wyliczając po raz pierwszy lub przeliczając, ZUS uwzględnił kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowników zamiast „wynagrodzenia zerowego”. Każda osoba, która nie dostarczyła dokumentów o zarobkach, wystarczyło, że udokumentowała zatrudnienie miała uzupełnione zarobki, tak jakby osiągała minimalne wynagrodzenie.

Minimalne wynagrodzenie, w jakiej wysokości

Kwoty minimalnego wynagrodzenia za okresy, za które nie posiadamy dokumentów potwierdzających zarobki, ZUS ustali proporcjonalnie do okresu oraz wymiaru czasu pracy. Gdy umowa o pracę była zawarta na pół etatu, wówczas uwzględnione zostaną wynagrodzenia z połowy wymiaru czasu pracy. Świadczenie zostanie przeliczone od miesiąca, w którym zgłosimy wniosek. Decyzja o przeliczeniu zostanie wydana w terminie 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności. Formularze z których można skorzystać to wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (ERPO) lub wniosek w sprawie kapitału początkowego (EKP). Można je otrzymać w naszych placówkach lub pobrać strony internetowej www.zus.pl.

Mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego:

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj