Brakuje specjalistów – wykwalifikowanych robotników i wciąż będzie ich brakować. Tak wynika z raportu „Zawody przyszłości w kontekście globalnych trendów gospodarczych na przykładzie województwa podlaskiego”, zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Jego autorzy próbują zdefiniować nadchodzące zmiany na rynku pracy.

Problem wykwalifikowanych pracowników to temat nie tylko na dzisiaj – okazuje się, że w naszym regionie – w kontekście przyszłości firm – z tym samym problemem będą borykać się pracodawcy również za kilka lat. Owszem, programiści również będą poszukiwani, lecz w aspekcie dominujących branż, bardziej dotkliwie odczuwalnym będzie brak np. murarzy, tynkarzy i kierowców samochodów ciężarowych. Temat braku kadr pojawia się często, poniżej przypominamy jedną z dyskusji podczas ubiegłorocznego Forum Biznesowego Pogranicza.

Trwa Forum Biznesowe Pogranicza – brak wykwalifikowanych kadr największą bolączką

Co jeszcze wynika z raportu?

Rynek pracy podlega ciągłym zmianom, wymaga stałego monitoringu i elastycznego podejścia. Regionalny popyt na pracę jest w dużym stopniu uzależniony od poziomu rozwoju gospodarki. Struktura zatrudnienia w regionie podlaskim wskazuje na fazę industrializacji gospodarki. Popyt na pracę zdominowany jest jednak przez sektor usług. Jednocześnie, współwystępujące trendy globalne: starzenie się społeczeństw oraz rozwój ICT, generują rosnący popyt na zawody opiekuńcze i wysokokwalifikowanych specjalistów informatyki. Wyniki analizy rynków zagranicznych okazały się zaskakujące w świetle teorii zmian na współczesnych rynkach pracy. Nie potwierdziły założeń koncepcji polaryzacji rynku pracy. Zaobserwowano generowanie wysokiego popytu na zawody o wysokich kwalifikacjach i kwalifikacjach średniego szczebla, na które szczególnie trudno zaspokoić popyt pracodawcom. Polaryzacja rynku pracy nie jest również cechą charakterystyczną gospodarki województwa podlaskiego, na którym obserwuje się wysoki popyt na pracowników średniego szczebla (z wykształceniem średnim). Na rynkach zachodnich potwierdzenie znalazła natomiast koncepcja zmiany technologicznej faworyzującej wysokie kwalifikacje SBTC, odzwierciedlona w wysokim popycie na specjalistów. Zastosowana metodyka nie pozwala na odniesienie się do hipotezy offshoringu.

Definiując zawód przyszłości jako zawód, co do którego przewiduje się występowanie w regionie dużego popytu w następnych pięciu latach, w regionie należy spodziewać się w najbliższej przyszłości największego popytu na profesje wykwalifikowanych robotników, przede wszystkim w branżach usługowych: kierowców samochodów ciężarowych, magazynierów, opiekunów osób starszych, opiekunów dziecięcych, pracowników obsługi biurowej. W sektorze przemysłu, najczęściej poszukiwani będą robotnicy budowlani, murarze, tynkarze, cieśle, zbrojarze, monterzy ociepleń budynków, w przetwórstwie przemysłowym robotnicy pomocniczy. Obserwowana globalnie cyfryzacja w ujęciu regionalnym prowadzi do rosnącego popytu na wysokokwalifikowanych programistów aplikacji, specjalistów do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, administratorów systemów komputerowych, specjalistów zastosowań informatyki, których również należałoby włączyć do wyników estymacji na poziomie regionu (fragment opracowania).

Cały raport można pobrać TUTAJ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj