Dwudniowe wydarzenie konferencyjne, czyli Forum Biznesowe Pogranicza odbywające się pod hasłem „Food, Industy, Life” zgromadziło w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach kilkuset uczestników i ponad 40 wystawców. W tym roku FBP poświęcone jest branży rolno-spożywczej.

W programie wydarzenie znalazły się wykłady, dyskusje i spotkania B2B, w których udział biorą przedstawiciele sektora samorządowego i prywatnego z regionu, ale i innych części Polski oraz z zagranicy – Litwy, Norwegii, Szwecji, Rosji, Chin i Estonii.

Pierwsza edycja Forum dotyczyła branży drzewno-meblarskiej, tegoroczna odsłona dotyka kolejnego sektora, zdefiniowanego jako Inteligentna Specjalizacja regionu – to branża rolno-spożywcza, potrzebująca wsparcia i uwagi, choć rozwijająca się w doskonałym tempie.

Rozwiązania systemowe związane z możliwościami wsparcia branży przygotowuje w tej chwili m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zamierza skupić się na kilku priorytetach – budowaniu konkurencji, produkcji żywności wysokiej jakości i wykształceniu specjalności żywnościowych, a także wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze.

Jak zauważyła Marta Tomaszewska, dyrektor ds. żywności i żywienia Polskiej Federacji Producentów Żywności – w tym sektorze zatrudnionych jest 400 tys. osób. Od 2000 roku Polska w tej branży zanotowała 107-proc. Wskaźnik rozwoju, co stawia ten sektor na szóstym miejscu wśród branż najszybciej rozwijających się. – Ta branża rozwija się szybciej niż wzrasta konsumpcja – dodała Tomaszewska, podkreślając, że przy tym trendzie eksport stanowi niezwykle ważny element rozwoju.

Podczas towarzyszących wydarzeniu paneli dyskusyjnych, głos w debacie na temat szans i zagrożeń oraz potencjału rozwoju branży zabrali również praktycy – właściciele firm z branży oraz firm z Parku Technologicznego, realizujących zlecenia dla przedstawicieli różnych sektorów. Zgodnie stwierdzili, że przygraniczne położenie Suwałk może stanowić atut. Adam Pogorzelski z Code & Pepper poszedł o krok dalej i w analizie potencjału rozwojowego firmy w skali globalnej pokusił się nawet o stwierdzenie, że z perspektywy kontrahenta światowego Warszawa znaczy tyle samo, co Suwałki, czyli nic. Globalny biznes wymaga bowiem przyjęcia innej perspektywy.

Bronisław Woźnialis, prezes Reso Europa Service dodał, że sukces nie zależy od lokalizacji firmy, lecz od jej strategii i podejmowanych działań. – Jesteśmy dowodem na to, że działając na pograniczu, można zrobić dobry biznes – dodał.

Podczas drugiej debaty prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz zauważył jednak, że bez uporania się z pewną słabością żadna branża nie wykorzysta w pełni potencjału. Prezydent Suwałk zauważył, iż słabość ta to brak wykształconych, doświadczonych pracowników. Województwo podlaskie wyludnia się, zauważalne jest starzenie się społeczeństwa. Priorytetem są więc rozwiązania w tym zakresie – szkolenia, praktyki studenckie, lepsza płaca, pewność zatrudnienia. Nic więc dziwnego, że zarówno w branży rolno-spożywczej, jak i w innych od dawna mówi się o nadejściu ery pracownika, nie pracodawcy.

Na wysokość bezrobocia i rynek pracy ma również wpływ populacja, a w szczególności jej struktura. Porównując dwa okresy: rok 1990 oraz rok 2015, można zauważyć, że liczba ludzi, którzy w najbliższych latach wejdą na rynek, znacząco się zmniejszy. W 2015 roku, w przeciwieństwie do 1990, coraz więcej będziemy mieli osób odchodzących na emeryturę, a coraz mniej wchodzących na rynek pracy. W najbliższych latach stopniowo zmniejszać się będzie zasób populacji w wieku produkcyjnym. Mariusz Szmidt. Nauki Ekonomiczne. Tom XXIII. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Płock 2016 (fragment)

Marszałek województwa podlaskiego, Jerzy Leszczyński, wcześniej przez wiele lat związany z sektorem rolno-spożywczym, zauważył w swoim wystąpieniu, że rozwój regionu powinien odbywać się na bazie jego zasobów naturalnych – dobrego rolnictwa i dobrych produktów.

– Jesteśmy potentatem w sektorze rybnym, produkcji  i przetwórstwie ziół, to u nas znajduje się największa w Europie plantacja borówki amerykańskiej, mamy u siebie w 10 markę na świecie z branży alkoholowej – wymieniał marszałek, dodając, że produkt naturalny, ekologiczny, tradycyjny i regionalny to nasza szansa.

Drugi dzień Forum poświęcony będzie prezentacjom artykułów naukowych.

Sprawdź, co jeszcze będzie działo się podczas Forum Biznesowego Pogranicza.

Fot. Niebywałe Suwałki

Leave a Reply