Piknik rodzinny „Święto Siei” odbędzie się w ogrodach przyklasztornych w Wigrach już w najbliższą sobotę, 8 września. Organizacja tego wydarzenia to tradycja w działalności Lokalnej Grupy Rybackiej, jednak dzisiejsza konferencja prasowa w siedzibie stowarzyszenia poświęcona była również innym tematom dotyczącym działalności LGR-u – m.in. podsumowaniu pierwszego naboru wniosków.

Efektem pierwszego naboru wniosków, w którym alokacja środków wyniosła ponad 5,8 mln zł, są podpisane 22 umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 3,9 mln zł. Do konkursu wpłynęło w sumie 39 wniosków, ale 13 z nich pozostało bez rozpatrzenia, zaś 4 wnioski otrzymały odmowę przyznania pomocy. Kolejny nabór, w którym pula środków wyniesie ponad 6 mln złotych, zostanie ogłoszony w I kwartale 2019 roku.

Wiele zrealizowanych lub właśnie dobiegających końca realizacji projektów dotyczyło zmian infrastruktury w gminach. Z pieniędzy na poprawę przestrzeni wspólnych skorzystały np. gmina Augustów, Bargłów Kościelny, Rajgród, czy gmina Bakałarzewo.

Wicemarszałek Stefan Krajewski podsumowuje I nabór:

O wynikach naboru mówi Cezary Cieślukowski, prezes LGR:

Święto Siei – piknik rodzinny był kolejnym punktem spotkania. Na organizację tego wydarzenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” otrzymało dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł z PO „Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020. Umowę w imieniu marszałka województwa podlaskiego podpisał członek zarządu, Stefan Krajewski.

Szczegóły wydarzenia w naszym kalendarzu:

Piknik rodzinny – Święto Siei 2018 r. w Wigrach

Ostatnią kwestią poruszoną podczas spotkania była organizacja konkursu plastycznego. Zadaniem jego uczestników jest przedstawienie, poprzez wybraną przez siebie technikę plastyczną lub komputerową, zmian jakie nastąpiły, bądź nastąpią w gminach, w których mieszkają, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych ze środków PO RYBY. Szczegółowe warunki i zasady uczestnictwa określa Regulamin konkursu, który będzie dostępny na stronach: www.wrotapodlasia.pl , poryby.wrotapodlasia.pl   i http://lgr-pojezierze.eu.

O konkursie mówi członek zarządu, Stefan Krajewski:

Fot. Niebywałe Suwałki

Leave a Reply