Ciepłe posiłki zamiast lekcji religii? Marcin Birgiel z Partii Razem chce rewolucji w Sejmiku

0
191
dav

Marcin Birgiel (jedynka z Suwałk w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego) zapowiedział likwidację opłat za przedszkola i szkoły oraz wprowadzenie ciepłych posiłków dla uczniów kosztem likwidacji lekcji religii.

Partia Razem proponuje program Zero opłat w przedszkolu i w szkole. – Dziś rodzice co chwila muszą sięgać do kieszeni. Każe im się płacić za książki, pomoce naukowe, obiady. Zmienimy to. Edukacja, zgodnie z Konstytucją, ma być naprawdę bezpłatna. Chcemy, żeby za rok dzieciaki chodziły do szkół i przedszkoli, które są naprawdę bezpłatne. Rodzice uczniów wiedzą, iż szkoła, która teoretycznie jest bezpłatna, w praktyce kosztuje, a szacunki publikowane ostatnio w prasie mówią o tym, że rodzic dziecka, które idzie do podstawówki w ciągu roku na bezpłatną szkołę musi w praktyce wydać ponad 2 tys. zł. To jest sytuacja, którą trzeba naprawić i tutaj 300 plus nic nie rozwiązuje. Chcemy, żeby polska szkoła była naprawdę bezpłatna, bo tylko wtedy będziemy mieli prawdziwą równość szans, tylko wtedy art. 70 Konstytucji RP, który mówi, że za naukę w szkołach publicznych nie ponosi się opłat, stanie się rzeczywistością, nie będzie tylko na papierze – przekonywał dziś Marcin Birgiel.

– Skończymy z finansowaniem lekcji religii z budżetu. Koszt katechezy powinien ponosić Kościół, a nie podatnicy. To rozwiązanie dobre dla dzieci, dobre dla religii i dla państwa. Partia Razem proponuje: zamiast lekcji religii ciepły posiłek dla każdego dziecka. Dzięki temu dzieciaki jedzą zdrowo, rozwijają się lepiej i nie ma tej zawstydzającej, a zdarzającej się ciągle w polskich szkołach sytuacji, że są na lekcji dzieci, które nie są w stanie się skupić, bo są po prostu głodne. Z tym trzeba skończyć. Jest rok 2018. Polska nie jest biednym krajem – dodał.

Aby edukacja była prawdziwie bezpłatna, transport powinien być bezpłatny dla uczniów i uczennic. Powinien być także dostosowany do potrzeb młodzieży i dzieci tak, aby mogły dojechać z mniejszych miejscowości do szkół i instytucji kultury o różnych porach. W szkołach powinny odbywać się zajęcia z zakresu równości pod względem wyznania. Uczniowie i uczennice powinni znać swoje prawa i wiedzieć, że religia czy wyznanie to indywidualna kwestia jednostki, nikt nie musi być przymuszany do uczęszczania na lekcje religii czy do brania udziału we wszelkich obrzędach związanych z danym wyznaniem.

 

Dodaj komentarz