– Nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku – zdradził podczas wtorkowego spotkania z mediami prezydent Czesław Renkiewicz, wybrany na kolejną, tym razem pięcioletnią kadencję. Powodów do zadowolenia jest wiele – zwycięstwo w pierwszej turze, sukces klubu Łączą nas Suwałki, ale też wyższa niż przed czterema laty frekwencja przy urnach.

Na spotkanie w Hotelu LOFT przybyły także osoby, które suwalczanie obdarzyli zaufaniem wskazując je jako swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej. Prezentując radnych prezydent podkreślił, że nastąpiły pewne zmiany – są nowe osoby, klub Łączą nas Suwałki może się także cieszyć większością głosów w liczącej 23 członków Radzie. Zapowiedział też, że w związku z swoją rezygnacją z mandatu radnego, jego miejsce zajmie Stanisław Kulikowski.

Prezydent Czesław Renkiewicz podziękował suwalczanom za poparcie, za życzliwe głosy, owocne rozmowy, zaufanie, otwartość w poruszaniu tematów ważnych dla mieszkańców naszego miasta. Wynik wyborów dowodzi, że to, co dzieje się w Suwałkach, spotyka się z aprobatą społeczeństwa, suwalczanie identyfikują się z działaniami władz, chcą takich pozytywnych działań, ale też zmian zapowiadanych w programie wyborczym ugrupowania – ocenił. Prezydent zauważył, że ów wynik jest także dowodem na brak aprobaty dla walk politycznych, wprowadzania sztucznych podziałów w społeczeństwie. To poparcie dla wspólnej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny.

W myśl tej idei Czesław Renkiewicz zapowiedział współpracę z osobami, które choć reprezentują inne ugrupowania, mają podobne zapatrywania na przyszłość naszego miasta, jego mieszkańców. W tym duchu wypowiedział się także dotychczasowy przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Przełomiec, który po raz kolejny został wybrany na radnego. Przypomniał, że samorząd potrafi wspólnie działać, gdy współpracuje zadaniowo, nie politycznie, a owocem tego jest ponad 600 uchwał podjętych podczas poprzedniej kadencji. Zatem każdy, kto wypowiada się merytorycznie i konstruktywnie, może liczyć na możliwość wspólnego działania.

Podczas spotkania poruszona została kwestia zmiany we władzach województwa podlaskiego. Prezydent Renkiewicz nadmienił, że miał już okazję współpracować z marszałkiem reprezentującym PiS podczas wcześniejszej kadencji, zatem i teraz liczy na dobre relacje. Suwałki to drugie pod względem wielkości miasto w województwie, poza tym – prezentujące duży potencjał.

Zapytany o pomysły konkurentów, które chciałby uwzględnić, zrealizować, prezydent zauważył, że w znacznej mierze były one powieleniem jego własnego programu. Z kolei podkreślił duży wpływ suwalczan na swoje – jako prezydenta – poczynania. Rozmaite spotkania i uroczystości stają się okazją do rozmów. Mieszkańcy zgłaszają otwarcie swoje oczekiwania i potrzeby, propozycje i uwagi, zatem dobry kontakt z suwalczanami pozwala uwzględniać te głosy w poczynaniach i planach prezydenta.

Większość głosów w Radzie Miejskiej to sposobność do szybkiego i efektywnego działania. Już dziś (23 października) odbyło się spotkanie radnych z klubu Łączą nas Suwałki, podczas którego rozmawiano o budżecie, poruszony też został temat płatnej strefy parkowania. – Z marszu możemy zajmować się merytoryczną pracą – podkreślił prezydent.

Leave a Reply