Karol Pilecki przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego

Na zdj. Karol Pilecki, fot. Wojciech Oksztol - Wrota Podlasia

I sesję VI kadencji Sejmiku Województwa Podlaskiego w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku rozpoczęła najstarsza radna Wanda Mieczkowska. W porządku obrad znalazł się też wybór przewodniczącego, którym został Karol Pilecki, kandydat zgłoszony przez KO i PSL.

30 radnych odebrało zaświadczenia o wyborze i złożyło ślubowanie. Marszałek Jerzy Leszczyński wręczył radnym, wybranym po raz pierwszy, pamiątkowego Orła, wręczanego wszystkim samorządowcom podczas uroczystej gali z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i 20-lecia samorządu.

Radni przyjęli proponowany porządek obrad, nie wnosząc dodatkowych punktów. Do komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego zaproponowano pięciu radnych.

Klub PiS zaproponował Sebastiana Łukaszewicza, Jadwigę Zabielską i Marka Malinowskiego, Koalicja Obywatelska zaproponowała Jarosława Dworzańskiego, a klub PSL – Bogdana Dyjuka. Radni zaakceptowali zaproponowanych członków komisji, która spośród siebie wybrała Jadwigę Zabielską na przewodniczącą komisji.

Klub PiS zgłosił na przewodniczącego Sejmiku Marka Komorowskiego, a KO i PSL –  Karola Pileckiego. W tajnym głosowaniu Marek Komorowski uzyskał 11 głosów, Karol Pilecki 16 głosów, 3 głosy były nieważne.

Karol Pilecki podziękował radnym za zaufanie, a jego pierwsza decyzją jako przewodniczącego Sejmiku było ogłoszenie godzinnej przerwy.

Dodaj komentarz