Po wcześniejszych przepychankach radni wojewódzcy doszli do porozumienia. We wtorek, 11 grudnia została wznowiona sesja Sejmiku, podczas której wybrany został Zarząd Województwa Podlaskiego i wiceprzewodniczący Sejmiku.

Kandydatów do zarządu zaproponował marszałek-elekt Artur Kosicki – na stanowiska wicemarszałków Marka Olbysia i Stanisława Derehajło, a na członków zarządu Wiesławę Burnos i Marka Malinowskiego.

W tajnym głosowaniu zaproponowane osoby zostały wybrane do Zarządu Województwa Podlaskiego. Za kandydaturą Marka Olbrysia głosowało 17 radnych, 13 było przeciw; za kandydaturą Stanisława Derehajło głosowało 18 radnych, 12 – przeciw; za kandydaturą Wiesławy Burnos głosowało 18 radnych, 12- przeciw, za kandydaturą Marka Malinowskiego głosowało 16 radnych, 14 było przeciw. Marszałek Artur Kosicki, po ukonstytuowaniu się zarządu, złożył ślubowanie.

W krótkim wystąpieniu podziękował wszystkim radnym, także opozycyjnym – za wybór zarządu.

– Spróbujemy sprostać Państwa wymaganiom, chociaż co widać po wyniku głosowania, łatwe to nie będzie – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Ustępujący marszałek Jerzy Leszczyński w imieniu ustępującego zarządu krótko podsumował 4 lata kadencji, pogratulował nowemu zarządowi i podziękował radnym, współpracownikom i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego.

Realizując kolejny punkt sesji, radni zaakceptowali jednomyślnie powołanie składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Następnie wybrali wiceprzewodniczących Sejmiku. Zgłoszono trzech kandydatów na wiceprzewodniczących: Marka Komorowskiego, Cezarego Cieślukowskiego i Łukasza Siekierko, którzy w tajnym głosowaniu uzyskali następującą ilość głosów: Marek Komorowski – 26 głosów za, 5 przeciw i jeden wstrzymujący się , Cezary Cieślukowski –  23 głosy za, 6 przeciw i jeden wstrzymujący się, a Łukasz Siekierko – 24 głosy za, 5 przeciw i jeden wstrzymujący się. Tym samym zostali wybrani na wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Ostatnie punkty dzisiejszej sesji były poświęcone sprawom organizacyjnym i zmianom w budżecie.

Na zdj. nowy zarząd województwa podlaskiego, źródło: Wrota Podlasia, fot. Wojciech Oksztol

Leave a Reply