Ślubowanie, podział kompetencji i nadzoru nad jednostkami podległymi województwu – to najważniejsze dzisiejsze decyzje nowego Zarządu Województwa Podlaskiego.

W piątkowe przedpołudnie Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego przyjął od wicemarszałków i członków zarządu ślubowanie: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg.”

Po podpisaniu dokumentów z tekstem ślubowania zarząd rozpoczął swoje pierwsze posiedzenie, podczas którego najważniejszym punktem był podział nadzoru nad jednostkami podległymi województwu. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Marszałek Kosicki podpisał dziś również pierwsze rozporządzenie, w którym każdemu z przedstawicieli zarządu przyznał tzw. kompetencje czyli nadzór nad poszczególnymi departamentami i jednostkami UMWP. Od dziś, tj. 14 grudnia 2018 r.:

marszałek Artur Kosicki – będzie nadzorował m.in.: fundusze unijne, promocję i współpracę z zagranicą oraz departament kultury i dziedzictwa narodowego;

wicemarszałek Stanisław Derehajło – m.in.: rolnictwo i obszary rybackie, departament rozwoju obszarów wiejskich, społeczeństwo informacyjne i departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

wicemarszałek Marek Olbryś – m.in. ochronę środowiska, departament infrastruktury i transportu;

członek zarządu Wiesława Burnos – m.in.: geodezję i gospodarkę nieruchomościami, zamówienia publiczne, inwestycje, biuro certyfikacji RPO;

– członek zarządu Marek Malinowski – edukację, sport, turystykę oraz zdrowie.

Marszałek województwa Artur Kosicki zaznaczył podczas posiedzenia zarządu, iż nie wyklucza drobnych korekt w ciągu najbliższych tygodni.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj