Bonifikaty na mieszkania w wysokości do 65 proc. czy nawet do 80 proc.?

Czesław Renkiewicz, Suwałki, Bonifikaty,

Tak wysokie bonifikaty przy wykupieniu na własność mieszkań komunalnych proponuje klub Prawo i Sprawiedliwość w swoim projekcie. Druga opcja – klubu “Łączą nas Suwałki” – zakłada maksymalną bonifikatę w wysokości 65 proc. Radni zdecydują o szczegółach na najbliższej sesji.

Dotychczas suwalczanie złożyli 345 wniosków o wykup mieszkań komunalnych. Program zakłada, że w latach 2019-2020 sprzedaż obejmie 200 mieszkań, ale z pewnymi zastrzeżeniami – nie dotyczy on mieszkań w budynkach stanowiących 100% własności miasta, mieszkań zadłużonych z tytułu czynszu najmu i opłat, wynajmowanych przez okres krótszy niż 10 lat i zlokalizowanych w budynkach zabytkowych.

Jak zaznaczył podczas poniedziałkowej (28 stycznia) konferencji prasowej w Ratuszu Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk – do sprzedaży kwalifikuje się ok. 1200 z 2191 mieszkań komunalnych. Zgodnie z zapowiedziami – środki uzyskane z tytułu sprzedaży zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, m. in. na remonty i inwestycje.

Projekt klubu prezydenckiego różni się od projektu klubu PiS – inne też będą jego skutki finansowe. PiS założył, że minimalny poziom bonifikaty powinien wynieść 50 proc., zaś maksymalny (za każdy rok najmu powyżej 10 lat) – aż do 80 proc. Z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęłoby o 1 mln złotych mniej środków ze sprzedaży, zaś wysokość bonifikat dla 100 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w tym roku wyniosłaby ponad 10 mln złotych.

Projekt “Łączą nas Suwałki” w skutkach finansowych prognozuje ponad 6,7 mln złotych wpływów do budżetu (a więc o 1 mln złotych więcej niż w przypadku propozycji PiS) i ponad 9 mln złotych wysokości bonifikat.

Jak wyliczana byłaby bonifikata?
•     50 % od ceny lokalu  – w przypadku, gdy okres najmu trwał od 10 do 20 lat;
•      60 % od ceny lokalu – w przypadku, gdy okres najmu trwał do 30 lat;
•      65 % od ceny lokalu – w przypadku, gdy okres najmu trwał powyżej 30 lat.
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest jednorazowe uiszczenie przez najemcę ceny nabycia lokalu.

Dodaj komentarz