Konkurs na promocję ekologii i ochrony środowiska

0
72

Zarząd województwa ogłosił konkursy na edukację ekologiczną oraz m.in.: ochronę i popularyzację wartości przyrodniczych i walorów parków krajobrazowych oraz wspieranie roli zadrzewień w regionie.

Konkursy są dwa, a łączna ich pula to 150 tys. zł : 1. 130 tys. zł – przeznaczonych jest na dwa rodzaje zadań realizowanych od 1 marca do 31 grudnia br. Pierwsze z nich (80 tys. zł) to monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w woj. podlaskim.

Drugie zadanie obejmuje edukację ekologiczną – łączna kwota przeznaczona na to zadanie: 50 tys. zł. 2. 20 tys. zł – zadanie dotyczy „podnoszenia świadomości społecznej o roli i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego” i ma być realizowane w formie regrantingu. Konkurs wyłoni operatora, który opracuje system grantowy i zleci realizację konkretnych przedsięwzięć wybranych organizacjom. Zadania te również winny być prowadzone w terminie do 1 marca do 31 grudnia br.

Wnioski konkursowe (za pośrednictwem systemu witkac.pl) można składać od 11 stycznia do 4 lutego 2019 r.

W roku poprzednim w ramach podobnych konkursów udało się zrealizować szereg ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć. Były to m.in.: Program „Dbamy o drzewa 2 – miejskie inicjatywy społeczne” – realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku; Monitoring i ochrona puchacza na obszarach chronionego krajobrazu Podlasia – prowadzony przez Komitet Ochrony Orłów w Olsztynie; Popularyzacja i ochrona użytków ekologicznych leżących na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie; Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł i związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej – prowadzone przez Stowarzyszenie Uroczysko w Supraślu.

Dodaj komentarz