Nowa wysokość składek od nowego roku

pieniadze_PL

Wśród płatników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne ok. 127,5 tysięcy zadeklarowała chęć skorzystania z tzw. „Małego ZUS”. W województwie podlaskim to 3 699 osób. W samym Białymstoku taki zamiar zgłosiło prawie 2 tys. drobnych przedsiębiorców.

Źródło: Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

W związku możliwością skorzystania z tego przywileju, niektóre osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2019 roku zapłacą niższą składkę niż w ubiegłym roku. Stały element, który jest niezmienny dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy korzystają z „ulgi na start”, opłacają składki preferencyjne, wybrali „Mały ZUS” lub dla których minimalna podstawa wymiaru, to kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, to wysokość składki zdrowotnej.

Jest ona wyliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, uwzględniającego wypłatami z zysku w IV kwartale. Wyniosło one dokładne 5071,41 zł. W związku z tym składka zdrowotna w tym roku to kwota 342,32 zł. Taką właśnie wysokość zapłacą korzystający z „ulgi na start”. Po skorzystaniu przez 6 miesięcy z tego uprawnienia mogliśmy rozpocząć opłacanie składek preferencyjnych, czyli obliczonych od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia.

Gdy zdecydujemy się na opłacenie składek od podstawy 675,00 zł (2250,00 zł x 30%) będą one wyglądać następująco:

131,76 zł – na ubezpieczenie emerytalne;

54,00 zł – na ubezpieczenie rentowe;

16,54 zł – na ubezpieczenie chorobowe;

11,27 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie 555,89 zł ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Po 24 miesiącach składek w wysokości preferencyjnej kolejna możliwość to „Mały ZUS”. Tu niestety składki społeczne dla każdego będą w innej wysokości. Aby obliczyć podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, można skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie www.zus.pl.

Gdy jednak żadne ulgi nas już nie dotyczą, wówczas deklarując minimalną podstawę wymiaru, która wynosi 2 859,00 zł, składki będą kształtowały się następująco:

558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne;

228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe;

70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe;

70,05 zł – na Fundusz Pracy;

47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe.

Łącznie do zapłaty będzie 1316,97 zł. z uwzględnieniem składki zdrowotnej.

Dodaj komentarz