W rankingu Perspektyw 2019, obejmującym licea i technika z całego kraju, I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach znalazło na 158. miejscu, zaś Technikum nr 4 w ZS nr 4 przypadła 391. lokata.

Nieco pocieszające jest to, że w rankingu wojewódzkim I LO i Technikum nr 4 zajęły te same miejsca, co w roku 2018, gdy I LO znalazło się na 5. miejscu w rankingu liceów, zaś Technikum nr 4 na miejscu 7. w rankingu techników. W skali kraju obie te szkoły spadły w rankingu.

I LO uplasowało się na 158. miejscu (w 2018 r. na 154 w Polsce). Na 14. miejscu w regionie uplasowało się III LO – w rankingu głównym zajmujące 360. miejsce (w 2018 roku – 260). VII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwuj. wypadło lepiej niż II LO, zajmując 17. lokatę (ranking główny miejsce – 591; 2018 – miejsce 237). II LO ostatecznie zajęło 25. – ostatnie miejsce (719. miejsce w rankingu głównym). Najlepszą szkołą w regionie zostało II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku (31. miejsce w rankingu głównym). Kolejne lokaty również przypadły białostockim szkołom: II miejsce w województwie – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (58. miejsce w rankingu głównym) i III miejsce – Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO (69. miejsce w zestawieniu głównym).

W rankingu techników najlepszą szkołą w naszym województwie zostało Technikum w ZS Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie (14. miejsce w Polsce). Kolejne miejsca zajęły: Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych w Białymstoku (24. lokata w rankingu głównym) i Technikum Leśne na podbudowie gimnazjum w Białowieży (72. lokata w rankingu głównym). Technikum nr 4 w ZS nr 4 z Suwałk uplasowało się na 7. miejscu (391 w rankingu ogólnopolskim, 234 w 2018 roku). Daleko w tyle znalazły się: Technikum nr 3 w ZS Technicznych (20. miejsce w regionie) i Technikum nr 2 w ZS nr 6 im. Karola Brzostowskiego (22. miejsce w województwie).

Najlepsi w kraju

W rankingu liceów na najwyższy stopień podium powróciło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Drugie miejsce zajęła szkoła, która najwięcej razy triumfowała w rankingu – XIII LO w Szczecinie. Trzecie było V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

W rankingu techników znów nastąpiła zmiana na pozycji lidera: w tym roku zwyciężyło Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie. Na drugim miejscu znalazło się Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie. Trzecie w tym roku było Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Kustronia w Nowym Sączu. 

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Dla szkół dwujęzycznych uwzględniono dodatkowo wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględniał wyników matury międzynarodowej.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019:

sukcesy w olimpiadach 30%

matura – przedmioty obowiązkowe 25%

matura – przedmioty dodatkowe 45%

Natomiast w przypadku Rankingu Techników 2019 obowiązywały cztery kryteria:

sukcesy w olimpiadach 20%

matura – przedmioty obowiązkowe 20%

matura – przedmioty dodatkowe 30%

wyniki egzaminów zawodowych 30%

Dodaj komentarz