Tworzą Kręgi Wsparcia osób niepełnosprawnych (audio)

0
187

Pierwsze Kręgi Wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną powstały w Warszawie, gdzie działa ich obecnie w sumie 12. Właśnie rozpoczyna się realizacja tego innowacyjnego projektu w 8 nowych miejscach w Polsce – również na Suwalszczyźnie.

W czwartek, 17 stycznia w Urzędzie Gminy w Suwałkach odbyło się seminarium otwierające realizację projektu ” Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie modelu”. To działanie to innowacja na skalę kraju. Dzięki Kręgom Wsparcia osoby z NI – za pośrednictwem przyjaciół i znajomych – osób życzliwych – realizują swoje potrzeby. To projekt długofalowy, dzięki któremu osoby niepełnosprawne intelektualnie będą mogły poradzić sobie w życiu, gdy ich najbliżsi odejdą.

Wypracowany model obejmuje rozwiązania prawne, mieszkaniowe, zawodowe, rehabilitacyjne.

O modelu wsparcia i jego wdrażaniu w Suwałkach i Warszawie mówi Adam Zawisny:

Krzysztof Jurewicz, przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną:

Liderem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie, natomiast partnerami – m.in Koło PSONI w Suwałkach, Uniwersytet Warszawski oraz 8 samorządów, w tym Gmina Suwałki reprezentowana przez wójta Zbigniewa Mackiewicza, na terenie której działają Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Brodzie Nowym oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Wodzie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2021.

Fot. Niebywałe Suwałki

Dodaj komentarz