W PWSZ rozpoczynają się studia dualne

Forte, Malow, Animex i Mispol to firmy, które będą zaangażowane w studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. To jedyna taka oferta w województwie podlaskim. Od marca 2019 roku studenci Zarządzania i Inżynierii Produkcji rozpoczną m. in. płatne staże zawodowe (ok. 2 500 zł miesięcznie oraz zwrot kosztów dojazdu) przez cały okres studiów.

Kształcenie będzie odbywało się naprzemiennie. Kilka dni studenci spędzą na uczelni, a kilka – w największych firmach w regionie. W projekcie bierze udział 18 osób. W czasie studiów zdobędą one nie tylko dodatkowy zastrzyk gotówki, ale też ogromne doświadczenie. Dodatkowo wezmą udział w certyfikowanych szkoleniach i kursach (GRAFCET, rozwiązania robotyczne CMCA, komputerowe modelowanie trójwymiarowe, auditor przemysłu spożywczego, pełnomocnik ds. GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000, ekspert ds. prawa żywnościowego).

W pilotażowym projekcie studiów dualnych bierze udział 69 uczelni z całej Polski i tylko jedna z nich – PWSZ – to uczelnia w województwie podlaskim. Koszt projektu realizowanego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój to ponad milion złotych (97% pochodzi  ze środków europejskich, a 3% ze środków dotacji celowej). Projekt zakończy się w 2022 r.

Dodaj komentarz