Marszałek województwa rezygnuje z funkcji

Na zdj. wciąż marszałek województwa - Artur Kosicki, fot. Wojciech Oksztol, Wrota Podlasia

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki złożył rezygnację ze stanowiska. Oświadczenie w tej sprawie wpłynęło do biura sejmiku województwa podlaskiego we wtorek, 5 lutego.

Według oficjalnej wersji – Artur Kosicki zrezygnował z powodów prywatnych. Mówi się jednak o tym, że jego decyzja stanowi gest solidarności w stosunku do Krzysztofa Jurgiela, który już nie jest szefem podlaskich struktur PiS.

Sprawą rezygnacji marszałka zajmą się radni Sejmiku najbliższej sesji, która odbędzie się 18 lutego.

Jak wyjaśnia Dyrektor Biura Sejmiku, Bogumiła Karniewicz, jeśli rezygnacja marszałka zostanie przez radnych przyjęta, to w ciągu trzech miesięcy od tej decyzji radnych musi zostać wybrany nowy zarząd województwa.

Natomiast, jeśli sejmik nie przyjmie rezygnacji, to termin trzech miesięcy na powołanie nowego zarządu rozpoczyna się z ostatnim dniem lutego. Radni podejmą decyzję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Dotychczasowy zarząd województwa wykonuje swoje obowiązki do czasu wyłonienia nowego składu zarządu.

Dodaj komentarz