Za nami konkurs wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie

0
321

Przewodnik turystyczny to specjalista, który w sposób ciekawy i profesjonalny oprowadza i opowiada o zwiedzanym terenie, a tym samym promuje region i buduje jego pozytywny wizerunek. W czwartek, 21 lutego – w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego – Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach zorganizował III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie, skierowany do gimnazjalistów, siódmoklasistów i ósmoklasistów z Suwałk i powiatu suwalskiego.

Autor: Anna Romanowska

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk i Starosty Suwalskiego. Celem konkursu było zwiększenie i upowszechnienie wiedzy o atrakcjach turystycznych Suwałk i Suwalszczyzny i tym samym kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego wśród młodzieży oraz popularyzacja turystyki na Suwalszczyźnie. Ponadto, istotnym celem konkursu było rozbudzenie wśród młodzieży pasji krajoznawczej i turystycznej, a przez to kształcenie przyszłej kadry turystycznej w regionie.

Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat historii, przyrody, obyczajów i tradycji oraz ciekawych miejsc Suwalszczyzny. Z pewnością informacje, które zdobyli przygotowując się do konkursu, będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy przewodnika turystycznego.

Wyniki konkurencji przedstawiają się następująco:

I miejsce: Igor Barmuta ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, opiekun: Pani Celina Kuczyńska;

II miejsce: Weronika Borowska ze Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, opiekun: Pani Elżbieta Makarewicz;

III miejsce: Ewelina Bielecka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, opiekun: Pan Tadeusz Sobuniewski;

IV miejsce: Zuzanna Zdancewicz ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce Tartak, opiekun: Pani Łucja Szyszkowska;

V miejsce: Dominika Chmielewska ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnej im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, opiekun: Pani Monika Katarzyna Fałtynowicz.

Zwycięzcy finału otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe przekazane przez Urząd Miejski w Suwałkach, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Urząd Gminy w Suwałkach, Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, PTTK Oddział w Suwałkach, Suwalską Organizację Turystyczną.

Zdjęcia: Emma Budzejko

Leave a Reply