Szkolenie – staż – praca, trwa rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” zaprasza osoby:

W wieku 15-29 lat, pozostające bez zatrudnienia, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, oraz osoby nie uczestniczące w kształceniu się w trybie formalnym, stacjonarnym i osoby nie uczestniczące w szkoleniu;

zamieszkujące: miasto Suwałki, powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sejneński, powiat grajewski, powiat moniecki.

W ramach projektu oferujemy: specjalistyczne poradnictwo, szkolenia zawodowe, zwrot kosztów dojazdu, PŁATNY STAŻ ZAWODOWY, pośrednictwo pracy oraz pomoc PODJĘCIA ZATRUDNIENIA. WIĘCEJ INFORMACJI: 87-565 53 64.

Dodaj komentarz