Czym jest kredyt kupiecki?

1
175

Kredyt kupiecki jest pozabankowym produktem finansowym. Pozwala na odroczenie terminu płatności. To kredyt przeznaczony dla przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać również firmy, które od niedawna działają na rynku. Udzielenie kredytu towarowego nie wymaga szczególnej formy prawnej. Umowa handlowa może zostać sporządzona w dowolnej formie. Okres kredytowania zazwyczaj wynosi od kilku dni do miesiąca. Czas spłaty ustalają strony umowy handlowej.

Kredyt kupiecki – definicja

Kredyt kupiecki określa się również mianem handlowego bądź towarowego. Pozwala on na odroczenie terminów płatności przedsiębiorstwa, które nie posiada środków niezbędnych do zakupu towarów. Kredyt kupiecki to forma uzyskania zgody od sprzedającego. Przychyla się on do trudnej sytuacji finansowej swojego klienta i pozwala mu na zapłatę za otrzymane usługi po terminie dostawy.

Kredyt kupiecki to pozabankowy produkt finansowy, który nie wymaga szczególnej formy prawnej. Jego udzielenie może zostać potwierdzone:

 • umową handlową,
 • ustalonymi przez strony warunkami,
 • terminem płatności.

Polskie przepisy prawne nie regulują kwestii sporządzenia umowy handlowej. Kontrahenci mają więc możliwość dowolnego jej zawarcia. Mogą ją stworzyć na przykład w formie pisemnej. Dokument powinien wówczas zawierać wszelkie warunki ustalone pomiędzy sprzedającym a przedsiębiorcą.

Kredyt handlowy jest pozabankowym produktem, który zyskał dużą popularność w polskich firmach. Korzystają z niego zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa. Ten sposób finansowania pozwala im na zachowanie płynności finansowej.

Rodzaje kredytu towarowego

Kredyt kupiecki to produkt finansowy występujący w obrocie gospodarczym pod dwoma postaciami. Wyróżnia się:

 • kredyt odbiorcy w formie zaliczki,
 • kredyt dostawcy, czyli odroczony termin zapłaty.

Kredyt odbiorcy w formie zaliczki charakteryzuje się tym, że przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki na rzecz dostawcy. To warunek niezbędny do otrzymania zamówionego towaru lub usługi. Zaliczka stanowi pewien rodzaj zabezpieczenia dla sprzedawcy. Ma on wówczas pewność, że przedsiębiorca kupi dany produkt i całkowicie go spienięży.

Niektórzy kontrahenci nie wymagają wpłacania zaliczki za nabyte towary bądź usługi. Stawiają jednak pewien warunek. Jaki? Kolejna dostawa danego produktu lub usługi nastąpi dopiero wtedy, gdy przedsiębiorca ureguluje całe zadłużenie.

Kredyt kupiecki – terminy płatności

Polskie prawo nie zawiera przepisów, które miałyby regulować okres kredytowania przewidziany dla kredytu handlowego. Zazwyczaj czas spłaty nie jest długi. Wynosi od kilku dni do miesiąca. Ostateczny termin uregulowania kredytu to kwestia, którą powinny ustalić strony umowy handlowej.

Długość okresu kredytowania zależy od kilku czynników. Jakich? Na czas spłaty kredytu handlowego wpływ ma przede wszystkim branża, w której działają firmy. Istotne znaczenie odgrywa również dynamika sprzedaży oraz rodzaje i ceny towarów, których dotyczy umowa handlowa. Im bardziej luksusowy produkt jest przedmiotem kredytu kupieckiego, tym okres kredytowania jest dłuższy.

Kredyt handlowy – warunki i wnioskowanie

Wnioskowanie o kredyt handlowy nie wiąże się z wieloma formalnościami, podobnie jak pożyczka przez internet bez zaświadczeń. Wyróżnia się dwie metody, na podstawie których przedsiębiorca może otrzymać kredyt kupiecki: indywidualne i systemowe (podzielenie przedsiębiorców na grupy). Na co sprzedawcy zwracają uwagę podczas jego udzielania? Najważniejsze znaczenie ma wiarygodność kredytowa przedsiębiorcy.

Firmy, które figurują w bazach dłużników, mogą mieć mniejsze szanse na otrzymanie kredytu kupieckiego. Jeżeli przedsiębiorstwa posiadają niespłacone zobowiązania finansowe, w oczach sprzedawców stają się firmami niewiarygodnymi finansowo. W obawie przed niemożliwością spłaty kolejnego produktu finansowego, kontrahenci mogą odmówić przyznania firmom kredytu handlowego.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Osoby, które decydują się na współpracę z przedsiębiorcami i udzielenie im kredytu kupieckiego, często stawiają na jego zabezpieczenie. Przybiera ono formę specjalnego ubezpieczenia kredytu towarowego. Czego gwarancję stanowi ten produkt?

Ubezpieczenie pozwala na zabezpieczenie kontrahenta przed problemami, które mogą go spotkać w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy. Jest ono nazywane ubezpieczeniem tzw. ryzyka kredytu towarowego. W swoich ofertach posiada je większość towarzystw ubezpieczeniowych. Kontrahent, który zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia, powinien wziąć pod uwagę jeden istotny fakt. W przypadku wypłaty polisy, firma ubezpieczeniowa potrąci ok. 20 proc. wkładu własnego.

Ubezpieczyciel przez cały czas obowiązywania umowy polisy zobowiązuje się m.in. do:

 • stałego monitorowania sytuacji finansowej przedsiębiorców oraz negocjacji w przypadku ich niewypłacalności,
 • wspierania kontrahenta w przypadku konieczności negocjacji z niewypłacalnym klientem,
 • wypłaty odszkodowania, jeżeli niewypłacalność klienta została prawnie potwierdzona.

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego może obowiązywać zarówno umowy na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Koszt polisy zależy od kilku czynników. Wpływ na cenę ubezpieczenia ma:

 • branża, w której działają firmy,
 • sytuacja finansowa klienta,
 • ustalony termin płatności,
 • kraj sprzedaży,
 • wysokość obrotu,
 • ocena ryzyka dokonana przez firmę ubezpieczeniową.

Skonto i odroczona płatność

Skonto to kolejny sposób zabezpieczenia kredytu handlowego. Jest również określane mianem rabatu. Pozwala sprzedającemu na obniżenie ceny przy natychmiastowej zapłacie.

W praktyce skonto pozwala przedsiębiorcy na wybór jednego z dwóch dostępnych wariantów. Może on w całości uregulować kwotę za dostarczone towary lub usługi. Wtedy to ma możliwość otrzymania rabatu. Przyznanie skonta zależy od oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Druga opcja to kredyt kupiecki, czyli odroczona płatność. Przy tym wariancie rabat nie jest dostępny.

Kredyt handlowy – wady i zalety

Wady:

 • sprzedający może stracić, jeżeli klient okaże się niewypłacalny.

Zalety:

 • niski koszt w porównaniu z kredytami bankowymi,
 • oferowany zazwyczaj bezpłatnie,
 • nie wymaga formalności,
 • możliwość szybkiego uzyskania kredytu,
 • nie ma wpływu na płynność finansową przedsiębiorcy,
 • możliwość uzyskania kredytu kupieckiego przez nowo powstałe firmy,
 • wzmacnia pozycję sprzedającego,

Kredyt kupiecki – podsumowanie

Kredyt kupiecki jest produktem pozabankowym, który stanowi dużą konkurencję dla kredytów udzielanych przez instytucje bankowe. Biorący, czyli przedsiębiorca nie ponosi kosztów w przypadku zaciągnięcia takiego kredytu. Kredyt handlowy może stanowić dobre rozwiązanie dla firm, które działają na rynku od niedawna. Bank nie udzieli im potrzebnej kwoty kredytu, a środki są niezbędne do rozwoju działalności. Mogą wówczas skorzystać z kredytu towarowego.

Kredyt kupiecki wiąże się jednak z pewnym ryzykiem, które może ponieść kontrahent. Jeżeli przedsiębiorca okaże się niewypłacalny, sprzedawca poniesie duże straty. W najgorszym ze scenariuszy, kontrahent może ogłosić bankructwo.

1 KOMENTARZ

 1. Ja sprawdzam limit kredytu kupieckiego danej firmy przez wywidownię gospodarczą. Wiem, że nie łatwo jest limit obliczyć zwłaszcza, że nie same finanse są brane pod uwage. Dlatego korzystam z raportów wywiadowni, http://www.creditreform.pl to ich stronka. Mają skomplikowany algorytm i zawsze trzymam się ich opinii, jeszcze się nie pomylili 😉 W razie potrzeby mają windykację, raz korzystałem i szybko otrzymałem należność, ale to tylko wsparcie, raorty robią robotę. Już nie ubezpieczam należności, nie mam potrzeby.

Dodaj komentarz