Znamy wyniki ankiety Suwalskiego Ośrodka Kultury na artystę, który powinien zagrać w Suwałkach w 2020 roku. Wśród powtarzających się nazwisk znaleźli się: Kortez, Podsiadło, Brodka i Zalewski. Wybór artysty zależeć będzie m.in. od czynników finansowych i dostępności terminów.

W kwietniu Suwalski Ośrodek Kultury poprosił mieszkańców Suwałk i okolic o propozycje artystów, których chętnie zobaczyliby na koncertach w Suwałkach w 2020 roku, zarówno na scenie plenerowej, jak na koncercie w sali. Niekwestionowanym zwycięzcą ankiety w kategorii „Artysta – koncert plenerowy” został Dawid Podsiadło. Liderem kategorii „Artysta – koncert zamknięty” okazał się Kortez. Drugie i trzecie miejsce w obu kategoriach zajęli Brodka i Krzysztof Zalewski. Pierwszą piątkę artystów proponowanych na koncert plenerowy zamykają Organek i Kortez w kategorii koncertu plenerowego, oraz Dawid Podsiadło i Kasia Stankiewicz (solo) na koncert zamknięty.
Uczestnicy badania zaproponowali 334 artystów na koncert plenerowy i 344 na koncert odbywający się w sali. Część nazwisk, jak: Ania Dąbrowska, Bitamina, happysad, Kamil Bednarek, Katarzyna Nosowska, Kayah, Kult, Lao Che, Paweł Domagała, Taco Hemingway i The Dumplings powtarzała się w obu kategoriach. Wśród dwudziestu najpopularniejszych znaleźli się również Coma, Daria Zawiałow, Fisz Emade Tworzywo, Lady Pank, Mela Koteluk i Perfect. Niektórzy ze zgłoszonych artystów występowali już w Suwałkach – Dawid Podsiadło, Kortez, Kamil Bednarek i Brodka, kolejny, happysad, wystąpi już 21 czerwca podczas Koncertu na Powitanie Lata.
W internetowej ankiecie oddano łącznie 432 głosy, przy czym najwięcej głosów (niemal 32 procent), w przedziale wiekowym 26-35 lat. Kolejne grupy to przedział 36-45 lat (ponad 22 procent) i przed zła 18-25 lat (ponad 20 procent). Przeważająca część, bo aż 87,7 procent biorących udział w badaniu mieszka w Suwałkach. Ponad połowa ankietowanych (55 procent) jest częstym uczestnikiem wydarzeń organizowanych przez Suwalski Ośrodek Kultury, ponad 40 procent uczestniczy w nich od czasu do czasu. Najbardziej preferowanym typem wydarzeń wśród badanych okazały się koncerty, na które wskazało aż 83 procent ankietowanych, na drugim miejscu uplasowały się imprezy plenerowe (50 procent wskazań). W badaniu wzięło udział więcej kobiet, które stanowiły 64 procent głosujących. Osoby pracujące zawodowo stanowiły 60 procent uczestników.
Kogo z sugerowanych przez uczestników ankiety artystów zobaczymy w przyszłym roku? Badanie pokazało, że wachlarz zainteresowań i gustów muzycznych suwalczan jest niezwykle szeroki. Organizator ankiety, dziękując wszystkim respondentom za aktywny udział w ankiecie, zapowiada wzięcie oczekiwań mieszkańców miasta pod uwagę przy przyszłych realizacjach imprez plenerowych i zamkniętych, nie tylko tych organizowanych w 2020 roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że rezerwacja występu danego artysty uzależniona jest od wielu czynników, z których najistotniejsze, choć nie jedyne, to dostępność terminu i koszt koncertu.

Dodaj komentarz