Istotność projektowania systemów automatyki w fabryce

Na przestrzeni lat zauważyć można tendencję do wdrażania przez fabryki rozwiązań związanych z automatyzacją poszczególnych procesów. Wymaga to oczywiście podjęcia niezbędnych kroków, aby nie doszło do żadnych komplikacji w działaniu robotów przemysłowych. Ważne jest przy tym zaprojektowanie odpowiednich systemów. Powody z tym związane opisane są w niniejszym artykule.

Proces projektowania każdego systemu ma niebagatelny wpływ w kontekście perspektywicznym przedsiębiorstwa. Zakładając, że zakończy się on sukcesem, to można mówić o znacznej oszczędności finansów danej firmy. W trakcie wprowadzania zarówno rozwiązań zrobotyzowanych, jak i zautomatyzowanych warto oddelegować to zadanie profesjonalnej firmie zajmującej się systemami automatyki. Dzięki temu całość przebiegnie w sposób, prosty, bezproblemowy, a co najważniejsze – skuteczny.

Pozytywy optymalnie zaprojektowanego systemu

Właściciele firm, którzy nastawieni są na osiągnięcie jak najlepszych wyników produkcyjnych, skupiają się na zakupie dedykowanych robotów przemysłowych. Jednakże często, gdy uda im się już zapoznać z cenami porzucają pomysł dotyczący wykonania sieci systemów automatycznych specjalistom, a zadanie to przekazują pracowników lub producentowi, od którego roboty zostały zakupione. Tylko na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie jest korzystniejsze cenowo, ponieważ oszczędność widoczna jest jedynie na samym początku. Doprowadzi ono bowiem do niedostatecznych efektów pracy maszyn, a przez to nie będzie możliwości wygenerowania oczekiwanych zysków.

Robot paletyzujący firmy Fanuc

Załóżmy jednak, że systemy automatyki na terenie fabryki zostaną wykonane przez fachowców. Pozwoli to na zwiększenie wydajności działań robotów. Osoby zajmujące się projektowaniem mają wiedzę dotyczącą każdego ich elementu, począwszy od motoryki, czasu działania, a na tempie wdrażania procesów, kończąc.  Umożliwi to takie ustawienie urządzeń, aby faktycznie znalazły się w miejscach, w których mogą się sprawdzić, maksymalnie zwiększając siłę przerobową.

Nie sposób również nie wspomnieć o idących za tym rozwiązaniem korzyściach finansowych. Za sprawą dogodniej rozmieszczonych sił na linii produkcyjnej przedsiębiorca może liczyć na polepszenie wydajności oraz jakości produktów, co przyniesie jedynie większe zyski. Istotny jest również fakt, że rozsądny podział systemowy zwiększa bezpieczeństwo działania sieci produkcji, dlatego właściciel zniweluje konieczność częstego serwisowania i naprawiania nieprawidłowo działających urządzeń.

Dodaj komentarz