Od nowego roku Centrum Usług Wspólnych

Na zdj. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i Wiesław Stelmach, skarbnik miasta.

Nowa jednostka, w której pracować będzie docelowo 35 osób, pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi i finansowymi, a także na pełniejsze wykorzystanie potencjału szkół i przedszkoli.

Centrum Usług Wspólnych – jak zapowiedział podczas dzisiejszej (28.05) konferencji prasowej w Ratuszu prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz – będzie świadczyć usługi na rzecz dyrektorów szkół i przedszkoli, co ma być związane również z wymiernymi korzyściami finansowymi.

Siedziba nowej jednostki znajdować się będzie w budynku III LO przy ulicy Noniewicza 83 – w pomieszczeniach SODN-u. SODN z kolei zajmie wolne powierzchnie biurowe Parku Naukowo-Technologicznego.

Zadania CUW obejmą obsługę finansowo-księgową miejskich jednostek, kadrową i prawną. Pracownicy obecnie zatrudnieni na określonych stanowiskach w poszczególnych placówkach mogą liczyć – jak zapewnia prezydent – na utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzenia. Tym, którzy nie wyrażą zainteresowania zatrudnieniem w CUW, zostaną wypłacone rekompensaty lub odprawy (w przypadku osób planujących odejście na emeryturę).

Koszty uruchomienia CUW szacowane są na około 600 tys. złotych (sprzęt i oprogramowanie, szkolenia oraz wyposażenie), bez kosztów odpraw i rekompensat. Projekt uchwały dotyczącej CUW jest już gotowy. Centrum miałoby rozpocząć funkcjonowanie od 1 stycznia 2020 roku.

Więcej o CUW-ie prezydent Czesław Renkiewicz:

Dodaj komentarz