„Podlaski Laur Muzealny” przyznawany jest w trzech kategoriach: najlepsza wystawa, najlepsze wydarzenie pozawystawiennicze i najlepsza publikacja. Wszystkie główne nagrody w tych kategoriach przypadły pracownikom bądź współpracownikom Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Jury wybrało laureatów “Podlaskiego Lauru Muzealnego” za ubiegły rok spośród 21 zgłoszonych. To jak dotychczas rekordowa liczba. Dziś w Muzeum Okręgowym w Suwałkach nagrodzeni odebrali statuetki i wyróżnienia.

Sukces suwalskich muzealników komentuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk:

O nagrodach Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach:

W kategorii “wystawa” nagrody główne otrzymali: Eliza Ptaszyńska z Muzeum Okręgowego w Suwałkach za wystawę czasową: „Juliusz Kossak 1824-1899 / Wojciech Kossak 1856-1942”, a także Irena Taranta z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz dr Radosław Dobrowolski i dr hab. Mirosława Kupryjanowicz za wystawę plenerową: „Ogród Saski w Supraślu – Topos Miejsca Przyjemnego”.

Jury zdecydowało przyznać w tej kategorii wyróżnienia dr Magdalenie Grassmanndr Marcie Piszczatowskiej i Łukaszowi Baranowskiemu Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za ekspozycję stałą „Spacer w przeszłość Pałacu Branickich w Białymstoku”, a także Markowi Gajewskiemu z Muzeum Wojska w Białymstoku za wystawę czasową „Nie tylko Legiony. Polskie formacje wojskowe 1914-1918”.

W kategorii “wydarzenie pozawystawiennicze” wygrała inicjatywa „Suwalszczyzna w drodze do Niepodległej. 1918-1919 – program działań poświęconych 100-leciu odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę” – autorstwa Magdaleny Wołowskiej-Rusińskiej i Krzysztofa Skłodowskiego Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Jury zdecydowało przyznać w tej kategorii specjalne wyróżnienie Aleksandrowi Piaseckiemu i Adamowi Wawrusiewiczowi z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za „Fortece na bagnach. Badania archeologiczne osady obronnej z epoki brązu w Jatwiezi Dużej”.

W kategorii “Wydawnictwo” nagrodę główną otrzymał Andrzej Matusiewicz za publikację „Dwory na Suwalszczyźnie” (Muzeum Okręgowe w Suwałkach). Jury zdecydowało przyznać także dwa wyróżnienia w tej kategorii – Annie Dąbrowskiej i Jerzemu Ostapczukowi z Muzeum Podlaskiego za publikację „Meble stylowe ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, a także Bogusławowi Koselowi z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku za wydawnictwo „Listy z osiołkiem. Bajka prawdziwa”.

Tego dnia przyznane zostały też wyróżnienia “Przyjaciel Muzeum w Suwałkach”, które w tym roku otrzymali: Fundacja RAFAKO i Stowarzyszenie Polska Organizacja Wojskowa.

Fot. Niebywałe Suwałki

Dodaj komentarz