Młodzież ze Słobódki uczy się przedsiębiorczości

0
384

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Słobódce do piątku, 14 czerwca uczestniczyć będzie w projekcie „Step into enterprise” – Krok w przedsiębiorczość. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus + koło Zakopanego.

W działania projektowe zaangażowana jest czterdziestoosobowa grupa młodzieży z Polski i Litwy oraz liderzy. Uczestnicy projektu to osoby w wieku od 13. do 16. roku życia. Młodzież litewska to członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Kwiaty Polskie” z Gimnazjum w Ejszyszkach.

Tym razem uczniowie realizują działania mające na celu: po pierwsze nabycie i rozwinięcie kompetencji związanych z przedsiębiorczością. Dzięki temu, że wymienią się wiedzą na temat rynku pracy w Polsce i na Litwie oraz opowiedzą sobie o sytuacji z pracą w swoich regionach, będą dyskutować i dzielić się pomysłami na temat tego, jak zaistnieć w przyszłości na rynku pracy, co już teraz mogą zrobić, aby zwiększyć w przyszłości swoją atrakcyjność na rynku pracy, jak mogą rozwijać własny biznes, czy się to opłaca itp.

Następnie uczestnicy rozwiną swoje kompetencje językowe, zarówno z języka ojczystego, jak i obcego (angielskiego). Dalej grupy poszerzą swoją wiedzę na temat innych kultur, innych zwyczajów i tradycji oraz wyzbędą się negatywnych stereotypów o sobie nawzajem. Dzięki temu, również będą kształtować w sobie postawy szacunku i tolerancji wobec odmiennych kultur. Z racji tego, że w pewien sposób grupa będzie musiała zarządzać budżetem projektowym, a w trakcie wymiany zgodnie z tematyką przeprowadzać różne analizy i wyliczenia, dlatego też młodzież rozwinie swoje kompetencje matematyczne i logicznego myślenia.

W projekcie zostaną wykorzystane różnorodne metody pracy, między innymi: rozmowa, debata, warsztat, dyskusja, gra terenowa, ankieta i wiele innych.

Liderzy projektu to: Anna Guzewicz i Lidia Sikorska. Uczestnicy zakwaterowani są w Ośrodku wczasowym  „ZBÓJNIK” (Murzasichle). Projekt opiera się na założeniach edukacji rówieśniczej, a działania są realizowane przez młodzież dla młodzieży. W dłuższej perspektywie projekt ma się przyczynić do budowania pozytywnych relacji na płaszczyźnie obu narodów oraz grup młodzieży.

Leave a Reply