Nowe władze hufca ZHP Suwałki

Po Zjeździe Zwyczajnym Hufca ZHP Suwałki, na którym to dokonała się zmiana władz hufca, dotychczasowego komendanta phm Kamila Sokołowskiego zastąpiła pwd. Aleksandra Hanc.

Druhna Aleksandra powołała w skład nowej Komendy, a Zjazd zaakceptował, czterech nowych członków komendy: hm. Agnieszkę Jasielon – z-cę komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą (kolejna kadencja); phm. Bartłomieja Mordasa – skarbnika (kolejna kadencja); pwd. Karolinę Miller – członka komendy ds. promocji i wizerunku hufca i pwd. Katarzynę Łazarowicz – członka komendy ds. pracy ze szczepami

Na Zjeździe Zwyczajnym Hufca ZHP Suwałki gośćmi byli m. in. Ewa Sidorek – wiceprezydent Suwałk oraz Iwona Prelewicz – Ceran jako przedstawiciele Urzędu Miasta Suwałki, z którym to hufiec suwalski podejmuje stałą współpracę, wspierając się wzajemnie w swoich działaniach w mieście oraz Komendant Chorągwi Białostockiej hm. Krzysztof Jakubowski.

Obecnie, według ewidencji Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Suwałki liczy 399 członków, których stale przybywa. Świadczy to przede wszystkim o tym, iż harcerstwo w Suwałkach trzyma się dobrze.

Nowe władze Hufca ZHP Suwałki zapewniają, iż dołożą wszelkich starań, aby suwalskie harcerstwo nadal się rozwijało, prężnie działało, podejmowało nowe wyzwania, a przede wszystkim było wsparciem w wychowawczej roli rodzin i szkół.

Wraz z końcem roku szkolnego kończy się także rok harcerski, który to harcerze jak co roku żegnają Zlotem Hufca ZHP na harcerskiej bazie Garbaś k/Filipowa. Już od września zapraszają w swoje szeregi suwalskie dzieciaki i młodzież. Wszelkie informacje dotyczące działalności Hufca ZHP Suwałki można znaleźć na stronie internetowej www.suwalki.zhp.pl/ .

Siedziba Hufca ZHP Suwałki mieści się przy ul. Noniewicz 91/lok 8.

Dodaj komentarz