Ołtarz na Wigrach przejdzie remont

0
119

Ponad 2 miliony zł to łączna kwota dotacji do prac restauratorskich i robót budowlanych w 53 podlaskich obiektach zabytkowych na rok 2019. Jednym z przedsięwzięć jest remont zabytkowego ołtarza na Wigrach.

Najwięcej dotacji otrzymały podlaskie parafie, m.in.: Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, która wsparcie w wysokości 40 tys. zł przeznaczy na konserwację i renowację ołtarza rokokowego św. Piotra z II poł. XVIII w. 

Najwyższe dotacje zostały przyznane m.in.: Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej – na kwotę 90 tys. zł – na ogrodzenie mizaru w Kruszynianach; Parafii pw. św. Anny w Radziłowie – na kwotę 85 tys. zł – na roboty wokół zabytkowego kościoła pw. św. Barbary w Kramarzewie czy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Białymstoku – w wys. 150 tys. zł – na remont schodów terenowych wraz z dziedzińcem.

Dodaj komentarz