Ekspozycja „Jaćwingowie zapomniani wojownicy” to prawdziwa gratka dla wielbicieli tej tematyki. Na wystawie prezentującej zarys dziejów najpotężniejszego z plemion pruskich w świetle odkryć archeologicznych i najnowszych ustaleń historyków można odnaleźć nie tylko wiele ciekawostek, ale i odkrycia wykopaliskowe m.in. z Szurpił.

Wystawa przygotowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie już była prezentowana na Suwalszczyźnie – w 2015 roku można było tę ekspozycję zobaczyć w Jeleniewie. Tworzą ją plansze z informacjami o Jaćwingach oraz zabytki – jaćwieskie ozdoby i broń, pochodzące ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Wystawa przez kilka ostatnich lat zwiedziła Skandynawię i polskie muzea. Wreszcie dotarła do Suwałk (otwarcie 6.06 o godz. 18.00).

O wystawie i najnowszych odkryciach dotyczących Jaćwingów opowiada Cezary Sobczak, archeolog:

Fot. Niebywałe Suwałki

Jaćwiescy konni wojownicy we wczesnym średniowieczu siali postrach wśród swoich sąsiadów zapisując się na kartach kronik i dokumentów z epoki. Klęska Jaćwingów, wyludnienie i podział zajmowanego przez nich terenu doprowadziły do stopniowego zaniku pamięci o tym walecznym plemieniu. Najnowsze odkrycia archeologiczne z Szurpił, gm. Jeleniewo, Skomacka Wielkiego (Ostrowia), gm. Stare Juchy oraz innych, ważnych ośrodkach wczesnośredniowiecznej Jaćwieży potwierdzają militarny charakter kultury tego ludu oraz przede wszystkim przywołują go z mroków zapomnienia.

Otwarcie wystawy „Jaćwingowie Zapomniani Wojownicy” w Muzeum Okręgowym w Suwałkach

Leave a Reply