W Szypliszkach coś dla seniorów

Dzięki dofinansowaniu w Szypliszkach – w Świetlicy Gminnej pojawi się nowe nagłośnienie. Celem tego projektu jest organizowanie spotkań aktywizujących osoby starsze 60+ z terenu gminy.

Wsparcie pochodzi z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”, a sam projekt przewiduje zakup i montaż nowoczesnego nagłośnienia w tamtejszej świetlicy.

Samorząd województwa podlaskiego, z którym wójt gminy Szypliszki podpisał umowę, dofinansował realizację zadania kwotą 12250 zł. Stanowi to prawie 50% wszystkich kosztów, które wynoszą 25000 zł. Na tegoroczny konkurs wpłynęło 113 wniosków, natomiast dofinansowanie uzyskało jedynie 46. W powiecie suwalskim środki finansowe otrzymały jedynie dwie gminy – Szypliszki i Suwałki.

Dodaj komentarz