Program polityki senioralnej, który w poniedziałek, 30 września w swoim biurze poselskim przedstawiła Bożena Kamińska z PO, jest wypadkową konsultacji przeprowadzonych w grupie 8 tys. seniorów z różnych środowisk z całej Polski.

To efekt konsultacji, dyskusji, sugestii z ostatnich 3 lat. Jak twierdzi Bożena Kamińska, według statystyk na przestrzeni kolejnych 10 lat liczba osób, które dożyją wieku 75 – 84 lat wzrośnie o 1,5 mln osób. – To bardzo duża grupa społeczna, która powinna zostać objęta kompleksowym programem wsparcia – dodaje posłanka, podkreślając, że Koalicja Obywatelska ma pomysł na rozszerzenie propozycji dla seniorów i osób opiekujących się osobami starszymi. KO proponuje m.in., by opiekunowie osób starszych i potrzebujących pomocy mogli skorzystać z 14-dniowego płatnego urlopu wytchnieniowego; aby mogli wziąć 6-miesięczny urlop na rzecz opieki nad osobą starszą. Seniorzy mogliby też liczyć na bon w wysokości 1000 złotych na leczenie; a seniorzy aktywni zawodowo mieliby zostać zwolnieni z podatku PIT.

Bożena Kamińska, posłanka PO na temat polityki senioralnej:

Dodaj komentarz