W poniedziałek, 7 października w KPRM miała miejsce uroczystość powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, nowo powołanego z inicjatywy Wicepremiera i Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego organu, w którego skład weszło 24 przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin i Parlamentu Studentów, a także 11 reprezentantów instytucji publicznych (m.in. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego czy Rzecznika Praw Dziecka).

Do nowo powstałej ustawowej Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem wiceprezes Rady Ministrów powołał dwóch suwalczan – Piotra Rydzewskiego, reprezentanta Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz lokalnych organizacji pozarządowych, a także Piotra Wasilewskiego, którego poparło 7 młodzieżowych rad gmin z całej Polski.
Oznacza to, że w najważniejszym organie młodzieżowym w naszym kraju swoją szeroką reprezentację mają także Suwałki. Dodatkowo, Piotr Wasilewski został wybrany przez członków Rady na funkcję współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i będzie reprezentował całą stronę pozarządową. Rada w pierwszej kolejności zajmie się koncepcją utworzenia spójnej, międzyresortowej i długofalowej Strategii Rzeczypospolitej Polskiej dla Młodego Pokolenia, a także wzmocnieniem znaczenia młodzieżowych rad gmin, samorządów uczniowskich oraz organizacji pozarządowych.

Wicepremier Gliński w otwierającym ceremonię wystąpieniu podkreślał, że mamy do czynienia z historycznym momentem, ponieważ po raz pierwszy w polskim życiu publicznym powstała instytucja dialogu obywatelskiego pomiędzy najwyższymi władzami państwowymi a Młodym Pokoleniem Polaków. Po wręczeniu nominacji członkom nowego gremium, miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady.

Dodaj komentarz