W piątek, 8 listopada na placu apelowym 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70 odbyła się uroczystość obchodów Święta Niepodległości, podczas którego złotym medalem za zasługi dla obronności kraju został odznaczony Leszek Lewoc.

Medal wręczył szef WSzW w asyście dowódcy 1 Brygady OT oraz Dowódcy 18 Pułku Rozp.

Mariusz Błaszczak, minister Obrony Narodowej z własnej inicjatywy nadał złoty medal ,,Za zasługi dla obronności kraju” Leszkowi Lewocowi, obecnemu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Wniosek o nadanie złotego medalu został ekspediowany do Ministerstwa Obrony Narodowej z ramienia Fundacji LEX NOSTRA.

Fot. źródło: archiwum prywatne L. Lewoca

Leszek Lewoc w swojej działalności społeczno- zawodowej przyczynił się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju. W latach 1991-1993 był Senatorem Rzeczpospolitej Polskiej województwa suwalskiego, członkiem Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Dzięki jego staraniom po likwidacji w 1994 r. XI Centralnej Składnicy Sprzętu Samochodowego JW.3179 w Suwałkach przyczynił się do przedyslokowania XIV Pułku Artylerii Przeciwpancernej z Kwidzyna do Suwałk. Uczestniczył w pracach Senackiej Komisji Obrony Narodowej na rzecz rozwoju i umacniania systemu obronnego kraju. W 1994 r. w Suwałkach zorganizował Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół”, skupiające trudną młodzież. Dzięki porozumieniu Towarzystwa z jednostką Wojskową, do którego doprowadził Leszek Lewoc, młodzież została objęta szkoleniem paramilitarnym. W latach 1999-2002 jako wicewojewoda podlaski uczestniczył w szeregu działań mających na celu budowanie prestiżu Wojska Polskiego w środowisku lokalnym. W latach 2004-2007 jako Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, a od 2007-2014 zastępca dyrektora Departamentu Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta w Białymstoku był odpowiedzialny za przeprowadzenie poboru wojskowego w latach 2004-2008, w okresie 2009-2014 kwalifikacji wojskowej oraz w latach 2004-2014 za przygotowanie na wypadek ,,Akcji Kurierskiej” – za co wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia od przełożonych i osób kontrolujących jego działalność. Za swoją działalność społeczną i zawodową Leszek Lewoc był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany: w 2013 r. za wybitne zasługi w działalności państwowej, publicznej i społecznej oraz za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 r. za działalność niepodległościową Krzyżem Wolności i Solidarności. Jednocześnie wartym wskazania jest, że Leszek Lewoc posiada status działacza opozycji antykomunistycznej, potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 5 czerwca 2018 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj