Wiesław Osewski był szczególną osobą w suwalskim środowisku twórczym. Jego charakterystyczny styl, bogactwo stosowanych technik, artystyczna obecność w rozmaitych przedsięwzięciach z dziedziny kultury – tego zabrakło suwalczanom, z chwilą odejścia twórcy w czerwcu 2018 roku.

Została bogata spuścizna, wspomnienia, szerokie grono przyjaciół – dobitnym tego dowodem był piątkowy wernisaż w Suwalskim Ośrodku Kultury. W Galerii Patio obejrzeć można prace Wiesława Osewskiego z różnych okresów twórczości: grafiki, rysunki, ekslibrysy, ilustracje do książek, a także malarstwo. Spotkali się przyjaciele, znajomi bliżsi i dalsi, admiratorzy talentu Mistrza. Wernisaż zaszczyciła żona artysty, Barbara Sobczak-Osewska.

Nieco starsi mieszkańcy regionu z pewnością kojarzą styl artysty, gdyż był on redaktorem graficznym popularnego czasopisma „Krajobrazy”, współpracował z „Jaćwieżą” i „Tygodnikiem Suwalskim”, jego prace ilustrowały publikacje o Suwalszczyźnie, zbiory legend z tych okolic.

Licznie przybyli na wernisaż mogli zatem przypomnieć sobie te prace, zobaczyć, jak wiele i jak różnorodnych dokonań miał na swoim koncie Wiesław Osewski.

Ceniono go za talent, pracowitość, oryginalne ujęcie rzeczywistości. Profesor Andrzej Strumiłło dostrzegł w jego twórczości połączenie chęci bawienia i edukowania, humor i nietuzinkową refleksję: „On i Jego spojrzenie na świat mają w sobie coś z żartu i mądrości Stańczyka” – czytamy we wstępie do „Teki twórczości Wiesława Osewskiego” (to unikatowe wydawnictwo było prezentem dla przybyłych na wystawę). Słowa profesora przypomniała dyrektor SOK-u, Alicja Andrulewicz, która podkreśliła i artystyczne zasługi twórcy, i jego zaangażowanie w integrację lokalnego środowiska artystycznego i dziennikarskiego.

Wystawę w Galerii Patio przygotował Andrzej Zujewicz, który podczas wernisażu dziękował Barbarze Sobczak-Osewskiej, żonie artysty, a także Henrykowi Kudeli, długoletniemu przyjacielowi Wiesława Osewskiego, za udostępnienie prac, dzięki którym wystawa może być tak reprezentatywną ekspozycją. Otwierając ją zwrócił uwagę zebranych na unikalne grafiki zmarłego artysty pochodzące z lat jego studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, akwaforty, ekspresyjne linoryty.

Wiesław Osewski prezentował swoje prace w wielu zakątkach Polski i Europy, niejednokrotnie także i w Suwałkach, ale obecna ekspozycja pozwala zobaczyć nieznane jeszcze, niepokazywane tu dzieła. A oglądać ją można do końca roku, czyli do 31 grudnia, w Galerii Patio Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Foto: Wojciech Otłowski – www.wojciech-otlowski.pl

 

Leave a Reply