W sobotę, 16 listopada w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyło się seminarium “Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska. Twórcze kontynuacje”. – Właśnie obchodzimy 60. rocznicę tego fantastycznego projektu badawczego – podkreśla Jerzy Brzozowski, dyrektor placówki.

W 2005 roku z okazji 50-lecia badań w Szwajcarii odbyło się spotkanie z udziałem naukowców z Polski i Szwecji. Dwa lata później nieżyjąca już Dagmar Falk, jedna z zasłużonych uczestniczek projektu, uhonorowana tytułem Honorowego Obywatela Suwałk, przekazała Muzeum Okręgowemu fotokopie dokumentów kamedulskich (oryginały spłonęły w powstaniu warszawskim); dokumentację terenową i zbiory badawcze członków ekipy Szweckiej Ekspedycji Jaćwieskiej.

O ekspedycji opowiada Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach:

Dziś, 14 lat po tym spotkaniu w Muzeum Okręgowym poruszono kwestie związane z: chrystianizacją Jaćwieży, pojawieniem się kamedułów na Wigrach (prelekcja ks. dr Ryszarda Sawickiego), historią, sztuką i architekturą w badaniach Suwalszczyzny (wystąpienie Melchiora Jakubowskiego), obecnością Jaćwieży w nowożytnych źródłach kartograficznych (Robert Klimek) i spuścizną badawczą Knuta Olofa Falka w badaniach kulturoznawczych (dr Krzysztof Snarski). Seminarium towarzyszyła wystawa plansz pozostałych po wcześniejszej ekspozycji dotyczącej ekspedycji jaćwieskiej, zatytułowanej “Drugi potop szwedzki”.

O konferencji mówi dr Krzysztof Snarski, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach i jeden z prelegentów:

Seminarium odbyło się z inicjatywy Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Wnioski z sesji zostaną opublikowane w kolejnym tomie Rocznika Augustowsko-Suwalskiego. Więcej informacji na temat ASTN na stronie: www.astn.pl

Fot. Niebywałe Suwałki

Dodaj komentarz