Do kasy gminy Szypliszki płyną pieniądze

0
690
Gmina Szypliszki

Pod koniec grudnia 2019 r. wójt Gminy Szypliszki Mariusz Grygieńć w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podpisał umowę na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101631B Lasy-Łowocie-Szlinokiemie we wsi Łowocie”.

Środki finansowe na realizację działania pochodzą z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa drogi została już wcześniej zrealizowana, a pozyskane dofinansowanie zasili budżet Gminy Szypliszki kwotą ponad 300 tys. zł (zwrot 50% kosztów realizacji zadania).

W ramach inwestycji w Łowociach i Dekszniach, na odcinku prawie 1,7 km, została zmodernizowana droga gminna. Wykonano podbudowę, ułożono nawierzchnię bitumiczną o grubości 8 cm, a także wykonano system odwodnienia – rowy i przepusty. Po obu stronach drogi znajdują się szerokie, bezpieczne pobocza, a do gospodarstw i pól uprawnych prowadzą utwardzone zjazdy. Prace te przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Dotacja jest już drugą, pozyskaną przez samorząd Gminy Szypliszki, z puli środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019. W 2020 roku zostanie przebudowana ul. 4 – go Sierpnia w Szypliszkach na odcinku prawie 1,3 km.

Leave a Reply