Od 1 lutego uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule – będą mogli opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus, który tego dnia wejdzie w życie.

Autor: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Około 6 tys. drobnych przedsiębiorców w województwie podlaskim w ubiegłym roku skorzystało z tzw. Małego ZUS-u. W tym roku do 8 stycznia dołączyło kolejne 1,4 tys. osób korzystających z formy samozatrudnienia. Ich składki są aktualnie liczone proporcjonalnie do przychodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.

– Mały ZUS Plus to rozwiązanie również dedykowane najmniejszym firmom, których przychód w 2019 roku nie przekroczy kwoty 120 tys. zł – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

– Chęć skorzystania z „małej działalności gospodarczej plus” będzie można zgłosić do 2 marca. Natomiast przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule, od 1 lutego będą mogli opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus. Nową podstawę wymiaru składek właściwą dla Małego ZUS-u Plus wskażą w imiennych raportach miesięcznych albo deklaracjach rozliczeniowych składanych za luty dopiero w marcu – dodaje Krupicka.

– Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury i inne świadczenia z ZUS jak zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie.

Jaki jest aktualnie Mały ZUS?

Obecnie od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje tzw. Mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł w roku 2018 i 67,5 tys. w 2019 – rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu.

Mały ZUS Plus obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.

Jaki będzie Mały ZUS Plus?

Aby skorzystać z Małego ZUS-u Plus, oprócz spełnienia kryterium nieprzekroczenia rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł, wymagane jest również prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

– Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorców informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinni oni przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie będzie to więc wymagać wypełniania żadnych dodatkowych nowych formularzy ani druków – wyjaśnia rzeczniczka.

Niższą składką można będzie opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Deklarację skorzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić w tym roku do 2 marca, a w następnym roku do 1 lutego 2021 r. W dalszym ciągu zachowana zostaje możliwość korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne w kolejności: najpierw 6 miesięcy „ulgi na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS Plus.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj