Tym razem pokamedulski klasztor w Wigrach może liczyć na dofinansowanie w wysokości 760 tys. złotych. Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił właśnie wyniki pierwszego naboru w Programie „Ochrona Zabytków”. Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 104 mln zł otrzymało 375 projektów, w tym klasztor wigierski.

W latach 2016-2019 wydatki państwa na wsparcie dla ochrony zabytków wyniosły prawie 500 000 000 zł. W 2020 r. tylko w pierwszym naborze rozdysponowano już 104 mln zł. Do 12 marca są przyjmowane odwołania, a do końca marca trwa II nabór w programie.

– Ochrona zabytków to jedno z naszych najważniejszych zadań, które od ponad 4 lat konsekwentnie realizujemy. Co roku zwiększamy budżet programu „Ochrona zabytków”. W 2016 r. zastaliśmy budżet w wysokości 93 mln zł. Dostrzegając ogromne potrzeby i doceniając bogactwo polskich zabytków, w 2019 r. zwiększyliśmy go do ok. 150 mln zł – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński. Minister kultury podkreślił, że Polska jest „wielką skarbnicą wspaniałych zabytków, które potrzebują właściwej opieki”.

Pokamedulski klasztor w Wigrach otrzymał dotację w wysokości 760 tys. złotych. Dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie remont murów oporowych oraz na poprawę bezpieczeństwa pożarowego.

Klasztor Kamedułów w Wigrach położony jest w malowniczym zakątku Suwalszczyzny – nad jeziorem Wigry. Sacrum tego miejsca to symboliczna sala kapitularza klasztornego położona w centralnej części budynku Kaplicy Kanclerskiej. Wzgórze wigierskie odwiedzali królowie, architekci, malarze, poeci. Klasztor w Wigrach odwiedził również św. Jan Paweł II.

Dodaj komentarz