W związku z rozwijającą się pandemią związaną z wirusem COVID-19 – popularnie zwanym koronawirusem Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk postanowił przygotować „Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców”. Dzięki propozycjom, które znalazły się w Pakiecie, w trudnym dla przedsiębiorców okresie stanu epidemicznego, będą oni mogli skorzystać z odroczenia lub rozłożenia na raty płatności na rzecz Miasta Suwałki i niektórych suwalskich spółek komunalnych.

– W oczekiwaniu na to jakie możliwości wsparcia przedsiębiorców zaproponuje „Tarcza Antykryzysowa” premiera Mateusza Morawickiego postanowiłem, w ramach obowiązującego prawa, przygotować Pakiet Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

– Przedsiębiorczość zawsze była motorem napędowym naszego życia. Najważniejsze jest to, że to przedsiębiorcy będą kręgosłupem odbudowy w momencie, gdy zakończy się kryzys związany z koronawirusem. Ten kryzys odciśnie piętno na życiu każdego Europejczyka, Polaka i mieszkańca ziemi – również mieszkańców Suwałk. Pamiętajmy, że jeżeli będziemy chcieli wrócić do poziomu i stylu życia sprzed pandemii, to bez przedsiębiorców będzie to niewykonalne – podsumowuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Założenia „Pakietu Wsparcia Suwalskich Przedsiębiorców” są następujące:

1.    na wniosek przedsiębiorcy odraczanie lub rozkładanie na raty podatków i opłat lokalnych, w tym przede wszystkim podatku od nieruchomości za okres stanu epidemicznego,
2.    możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych powstałych w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego,
3.    przedsiębiorcy wynajmujący miejskie lokale, którzy zawiesili działalność gospodarczą zostaną zwolnieni z czynszu, a ci którzy ograniczyli działalność gospodarczą otrzymają obniżki czynszu na poziomie 30% na okres stanu epidemicznego,
4.    możliwość odroczenia terminu płatności czynszu za lokal (bez opłat za media) lub zmiany okresu rozliczeniowego poprzez zawarcie stosownego porozumienia z ZBM TBS Sp. z o.o.,
5.    możliwość starania się przez przedsiębiorców prowadzących działalność na bazarze przy ul. Sejneńskiej o okresowe obniżenie o 15% opłat za dzierżawę terenu lub najem powierzchni (z wyłączeniem branży spożywczej i podmiotów handlujących chemią gospodarczą),
6.    zawieszenie na czas stanu epidemicznego poboru opłat za zajęcie terenu (ulic, placów terenów zielonych) pod obiekty tymczasowe wykorzystywane do działalności gospodarczej,
7.    prezesi spółek komunalnych, w okresie stanu epidemicznego, będą pozytywnie rozpatrywali wnioski przedsiębiorców dotyczące odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty płatności bez naliczania odsetek.

Ponadto Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk kieruje apel do ZUS, PGE i PGNiG o pozytywne  rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców dotyczących odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty płatności bez naliczania odsetek oraz apel do innych właścicieli lokali, aby rozważyli możliwość obniżenia czynszów przedsiębiorcom, którzy zaprzestali lub znacząco ograniczyli prowadzenie działalności gospodarczej w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego.

Dodaj komentarz