Chodzi o nawiązanie współpracy w zakresie organizacji projektów dla lokalnej społeczności i prowadzenia Kawiarenki Artystycznej w budynku SOK przy ulicy Noniewicza 71 w Suwałkach. Znajdą się chętni?

Propozycja współpracy skierowana jest w pierwszym obszarze do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy w nowych przestrzeniach mieliby realizować własne projekty oraz włączać się w organizację i tym samym uatrakcyjnienie przedsięwzięć Suwalskiego Ośrodka Kultury na rzecz promocji kultury. Niestety, jest jeden problem – żadne z działań nie może mieć charakteru komercyjnego, czyli dla odbiorców muszą być bezpłatne.

Organizacja, która chciałaby podjąć wzywanie, powinna skupić się na projektach ukierunkowanych na osoby zagrożone wykluczeniem, w tym osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji. A same propozycje muszą być rozumiane jako “nowatorskie działania pedagogiczne, społeczne, socjoterapeutyczne i streetworkingowe, aktywizujące i pobudzające do rozwoju amatorski ruch artystyczny, z wykorzystaniem różnych metod i form pracy”.

Z kolei Kawiarenka Artystyczna będzie zobowiązana prowadzić działalność zgodnie z wydarzeniami organizowanymi przez SOK, które wynikają z repertuaru, tj. podczas koncertów, wernisaży, a także spotkań i debat organizowanych w tym miejscu. Godziny pracy kawiarni będą dostosowane do konkretnych wydarzeń. W kawiarni będzie można zamówić kawę, herbatę i inne napoje, w tym alkoholowe, ale tylko do 3,5 proc. zawartości alkoholu. SOK określił również minimalną miesięczną stawkę czynszu, która wynosi 500 zł brutto. Dodatkowo, podmiot prowadzący kawiarnię będzie pokrywać tzw. koszty zużycia mediów.

Oferty można składać do 17 kwietnia. Więcej informacji, w tym treść ogłoszeń i niezbędne załączniki można znaleźć na stronie SOK – w artykule poniżej.

SOK Noniewicza 71 zaprasza do współpracy

Dodaj komentarz