Mieszkańcy Suwałk mogą już zapoznać się z zasadami, jakie będą obowiązywały w Suwalskim Budżecie Obywatelskim w 2021 r. Na ten cel ponownie zarezerwowano 2,6 mln zł. Podwyższono limity kwot przeznaczanych na pojedynczy projekt oraz zmieniono kalendarz zgłaszania wniosków i głosowania.

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej rajcowie zdecydowali, że w SBO 2021 szkoły i placówki oświatowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie jedynie w grupie projektów kulturalnych lub społecznych, a nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Pozostałe zasady obowiązujące dotąd przy wyborze projektów do realizacji nie ulegną zmianie.

Na zadania w ramach SBO w 2021 r. będzie przeznaczonych 2,6 mln zł, z tego:

  • na projekty kulturalne lub społeczne o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł – 100 tys. zł;
  • na projekty inwestycyjne „małe” o wartości nieprzekraczającej 120 tys. zł – 600 tys. zł;
  • na projekty inwestycyjne „duże” o wartości powyżej 120 tys. zł do 900 tys. zł – 1,9 mln zł.

Projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r. będzie można zgłaszać od 4 do 29 maja 2020 r. Głosowanie nad propozycjami odbędzie się od 14 września do 2 października 2020 r. Jego wyniki zostaną ogłoszone 26 października 2020 r.

Projekty realizowane w ramach SBO są w całości finansowane z budżetu miejskiego, bez wkładu finansowego mieszkańców.

Leave a Reply