Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, ze w związku z restrykcjami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemicznego na terenie całego kraju, prowadzi zdalny nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

Wnioski o powołanie na szkolenie można składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (https://wkusuwalki.wp.mil.pl/pl/pages/materiay-do-pobrania-2020-03-05-f/).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

  • pełnoletnia;
  • niekarana za przestępstwo umyślne;
  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • posiadająca odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Ochotnicy, po pozytywnym ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego, już we wrześniu br. rozpoczną trzymiesięczne szkolenie, po którym będą mieli możliwość ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w 14 pułku przeciwpancernym w Suwałkach oraz w jednostkach na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej oraz zdalnego naboru do służby wojskowej są dostępne na stronie internetowej wkusuwalki.wp.mil.pl oraz pod numerem telefonu tel. 261347357.

Dodaj komentarz