Suwalscy radni jednogłośnie przyjęli zmiany w programie „Suwalska Karta Mieszkańca”. Przede wszystkim wydłużono termin Suwalskiej Karty Mieszkańca z dwóch do czterech lat od daty złożenia wniosku, przy jednoczesnym przyznaniu seniorom kart bezterminowo.  Wprowadzono też kolejne ulgi.

Druga zmiana przewiduje ujęcie w katalogu uprawnionych do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca – osób, które będą korzystały z tzw. ulgi „Bez PIT dla młodych”. Uchwała wprowadza też bezpłatne przejazdy komunikacją miejską osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przy czym w przypadku osób ze schorzeniem narządu wzroku- do bezpłatnych przejazdów uprawniony będzie również ich opiekun.

Obecnie obowiązujący dwuletni termin ważności uznano za krótki, ponieważ powoduje konieczność ponownego składania wniosków w stosunkowo krótkim odstępie czasu. Ważność kart wydanych w 2018 r. kończy się w drugiej połowie tego roku. Teraz Suwalskie Karty Mieszkańca będą wydawane na okres do 4 lat od daty złożenia wniosku. A w przypadku seniorów (powyżej 60 lat dla kobiet i powyżej 65 lat dla mężczyzn) karty będą wydawane bezterminowo.

Od 1 sierpnia 2019 r. ustawowo osoby do 26. roku życia zwolniono z podatku PIT. Ta zmiana spowodowała, że osoby korzystające z tej ulgi nie mogły spełnić dotychczasowego warunku niezbędnego do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca, jakim jest okazanie pierwszej strony zeznania rocznego PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i z podanym adresem zamieszkania na terenie Suwałk. Ujęcie w katalogu uprawnionych do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca osób korzystających z ulgi „Bez PIT dla młodych” pozwoli określić w zarządzeniu Prezydenta Miasta Suwałk rodzaj dokumentów jakie te osoby będą musiały przedłożyć w celu uzyskania Suwalskiej Karty Mieszkańca.

Dotąd suwalczanie zawnioskowali o wydanie 26 707 kart, w tym 17 583 kart zwykłych, 829 kart osób niepełnosprawnych, 4 541 kart rodziny wielodzietnej oraz 3 754 kart seniora. Roczny koszt funkcjonowania Suwalskiej Karty Mieszkańca liczonej za okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. wyniósł ok. 2 mln zł. Jednym z celów programu jest zwiększenie wszystkim mieszkańcom Suwałk dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji w placówkach zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Do udziału w programie zaproszono także podmioty prywatne. Według stanu na 19 lutego 2020 r. 31 przedsiębiorców włączyło się do programu i oferuje posiadaczom Suwalskiej Karty Mieszkańca co najmniej 10% ulgi w cenie za swoje usługi i towary.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj